Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

Misjonær Petra Sveum, Biri, døde den 21. februar 2013. Hun ble født den 13. april 1923 i Biri. Hun var datter av Jørgine og Otto Sveum. Søsknene var Julie (tvilling), Martha og Olaf, og en pleiesøster, Rosa.
Da far døde i 1927, resulterte dette i svært vanskelige tider for familien. Allikevel fikk hun høyere utdanning: I 1941 gikk hun på Viken kristelige ungdomsskole, og i 1946 1950 studerte hun på Oslo offentlige lærerskole. I 1959 60 gikk hun på misjonsforberedende kurs i Belgia.
Hun arbeidet som lærer i Søndre Land og i Biri fram til 1959. I tillegg var hun aktiv i barnearbeid i Indremisjonen, og hun var med som leder på flere barne- og ungdomsleirer.
Ganske tidlig begynte misjonskallet å gjøre seg gjeldende. Samtidig ble også dåpsspørsmålet aktuelt for henne, og i 1956 ble hun døpt av Bjarne Nysæther. Dette gjorde misjonskallet enda klarere.
Den 21. februar 1959 stod hennes vitnesbyrd i Korsets Seier. Pinsemenigheten Betania, Larvik var utsendermenighet, og den 27. august 1961 dro hun til Kongo (Zaire). Der har hun hatt forskjellige oppgaver, men hovedsaklig har hun praktisert sitt yrke som lærer. I de første årene underviste hun ved lærerskolen for jenter i Bideka. En tid var hun også ved misjonens trykkeri i Bwindi, og deretter underviste hun mange år på bibelskolen i Kakwende. Handikapsenteret i Kaziba, og bibelskolen har  vært viktige støtteområder i mange år. Søndagsskolearbeidet sto hennes hjerte nær og hun satset mye tid og krefter på å utdanne og utvikle dyktige medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet.
I alle disse årene har det vært perioder med krig og naturkatastrofer i området, og dette har jo påvirket arbeidet, men så snart forholdene gjorde det mulig, var Petra på plass i Kongo.
Petra var svært takknemlig for utsendermenigheten Betania, og hennes forkynnelse i menigheten ble satt stor pris på. Hun fikk mange støttespillere der. og i 1990 fikk hun besøk av to av menighetens medlemmer på våren og menighetens daværende forstanderpar i 2 måneder på høsten.
I 1990 ble Petra pensjonist, men det endret ikke hennes engasjement for Kongo. Hun kom hjem for siste gang i 2008.
I 2006 ble hun utnevnt til Ridder av første klasse av Den Kongelige Norske Fortjenesteorden, og den 1. oktober 2006 ble den overrakt av Fylkesmannen i Oppland på en misjonsfest i pinsemenigheten Filadelfia, Lena i Østre Toten. Dette fortjente hun virkelig. Hennes tjeneste, både i Kongo og i Norge har satt dype spor. Som menighet er vi svært takknemlige for å ha fått være endel av denne store tjenesten.
I 2007 kom boken «Som gardslampa heme på Biri et portrett av misjonær Petra Sveum» ut. Dette er en interessant fortelling om hennes liv.

Vi lyser fred over Petra Sveums gode minne!

For Pinsemenigheten Betania, Larvik
Rudolf Leif Larsen
 

 

 


 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik