Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

Informasjon den 5. mai 2020

GODE NYHETER

Myndighetenes nye regler for å kunne møtes i forsamlinger tar vi i mot med glede! Dette fører til at vi kan starte opp med samlinger. Nærmere opplysninger kommer senere.
Men det er helt klart at myndighetenes smittevernregler må bli overholdt nøye. Maks 50 personer kan være samlet, og det må være minst 1 meter mellom oss i salen/rommet hvor vi har møte. 1 meter ordner vi med at ektepar/familier kan sitte ved siden av hverandre, mens det ellers må være 2 stoler mellom personer. Håndhilsning og klemming er fremdeles uaktuelt. Og vi har mye Antibac!
Følg med på nye oppdateringer!
"HAN FRIR DEG FRA FUGLEFANGERENS SNARE, FRA ØDELEGGENDE PEST!" Salme 91,3.

Torsdag 7. mai kl 1900: Bønn

Lørdag kveld, 9 mai kl 1800 er det Sang- og vitnemøte. Tommy Fredriksen og flere deltar med sang og vitnesbyrd.

Søndag 10. mai kl 1100 (merk tiden) er det møte hvor Gunnar Harkestad taler. Inger og Erik Schultz synger og spiller.

DU ER VELKOMMEN TIL BETANIA I DR HOLMS VEI 7!

Vi følger smittevernreglene nøye! (Reglene vil bli lagt ut på denne Facebooksiden og på bela.no. Det vil også være oppslag i Betania.)

 

 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik