Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

ORIENTERING FRA PINSEMENIGHETEN BETANIA 25. mars 2020

Pastor Øyvind Toeneiet er 100% permittert, på ubestemt tid, fra og med mandag 22. mars 2020. Permisjonen er begrunnet med den krisen som landet nå er inne i, og at det av den grunn ikke er aktiviteter i menigheten. Med myndighetenes nyeste beskjed vil menigheten heller ikke ha noen samling før etter påsken.

Vi gjør et forsøk med en direktesending på nett søndag 29. mars kl. 1800. Lykkes dette så vil vi bruke denne muligheten flere ganger.

Menighetens Interimsstyre er ansvarlig for menighetens drift i denne tiden. Du kan kontakte en av Interimsstyrets medlemmer om du ønsker å komme i kontakt med menigheten:

David Axell 481 85 776

Tommy Fredriksen 406 44 451

Gunnar Harkestad 456 19 759

Sylvi-Ann Haugen 480 56 374

Tom Langerud 456 12 272


Vi er sterkt lei oss for den situasjonen som er oppstått, og vi vil gjøre det beste vi kan. Medlemmer som vi har telefonnummer til vil bli oppringt, og mange har allerede blitt ringt til. Både Diakonutvalget og Interimsstyret har ringelister som blir benyttet. I tillegg er driftsleder Rudolf Larsen engasjert i dette arbeidet. For å følge med kan du logge deg inn på bela.no og på denne facebooksiden. Vi vil informere straks vi har noe nytt å meddele.

Et viktig møte som er utsatt er menighetens årsmøte. Det skulle vært 26. mars, men er utsatt på ubestemt tid.

Nå må vi løfte blikket og se hen til Ham som er vår hjelper i alle situasjoner. Bibelens Job var mye prøvet slik det kommer frem i Jobs bok. Men midt i prøvelsene kan han si til sine venner:

Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram på støvet.

Og denne vissheten skal vi ta med oss videre inn i disse krisetidene. Ifølge myndighetene er ikke toppen nådd ennå. Hva vi har å se frem til i koronakrisen vet vi ikke, men vi har et håp og en visshet som står sterkt over alt annet som vi møter! Jesus Kristus sier: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Joh.14,27.

Ta med deg Herrens velsignelse:

HERREN VELSIGNE DEG OG BEVARE DEG!

HERREN LA SITT ANSIKT LYSE OVER DEG OG VÆRE DEG NÅDIG!

HERREN LØFTE SITT ÅSYN PÅ DEG OG GI DEG FRED!

AMEN


For Interimsstyret i Pinsemenigheten Betania Larvik

Gunnar Harkestad

Leder Interimsstyret

 

 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik