Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

SMITTESITUASJONEN pr 7. November 2020

 

Fra Pinsebevegelsens Lederråd er det kommet råd om at pinsemenigheter holder i gang driften så langt som det er mulig, ikke minst for barn og unge!

 

De nye smittevernreglene er gjeldende fra og med mandag 9. november. Det medfører at møtene som er bestemt i Betania, Dr. Holms vei 7, 7. og 8. november går sin gang.

 

Lørdag kveld kl 1800 er det Tommy Fredriksen som leder sang- og vitnemøtet. Søndag kl 1100 (merk tiden) er det Tom Langerud som leder og Lise og Tore Gran som synger og taler i møtet.

 

Smittevernreglene i Betania er nå at det skal være to stoler mellom personer som ikke er i samme husstand. Det skal ikke håndhilses, ikke klemmes og alle skal registreres med navn og telefonnummer. (Disse listene blir senere slettet!) Det skal alltid være Antibac tilgjengelig. Kun toalettet i foajeen skal benyttes, og det er generelt ikke adgang til underetasjen. Ved møtets slutt skal det IKKE være opphopning av personer i foajeen. Skal man snakke sammen så gjøres det i mindre grupper i salen (husk 2 meter) eller ved å gå ut for å snakke sammen.

 

Til uken er Formiddagstreffet avlyst, og treffene blir avlyst frem til nyttår.

Bønnemøtene på torsdager går sin gang.

 

Det blir muligens dåpsmøte søndag 15. november, men dåpsmøtet med ungdommene er utsatt til 6. desember.

 

Vi kommer tilbake med flere opplysninger etter hvert som ting avklarer seg.

Husk alltid at: OM VI MÅ HOLDE AVSTAND, SÅ ER HERREN NÆR! ??

 

Gunnar Harkestad

 

 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik