Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

 Bulgaria:

 

 

 

 

 

 

 

INFO 2020

 

2020 har vært et spesielt år også for menighetene i Kotel og omegn. Koronaen har herjet, men det har gått bra med medlemmene. I år fikk jeg en trist beskjed om at en av menighetens eldste, og en god venn, Zarko, har reist hjem.

Støtten fra Friendship har gått hovedsakelig til kirkebygget som de planlegger å modernisere, nå som de eier det selv.

Vi ser fram til den dagen vi igjen kan få besøke våre venner i Bulgaria.


Kristin og Rolf Tore

 

 

 

INFO 2019

 

Friendship har i 2019 fortsatt med støtte av pastorene i Kotel og Gradets. Dette har gjort de istand til å evangelisere i flere landsbyer i områdene rundt, og vi ser at det legges mellom 40 og 50 medlemmer til menighetene samlet også i år.

I tillegg har vi planer om støtte til oppussing av kirken i Kotel.


 

 

INFO 2018

 

Arbeidet i år har hovedsakelig bestått av støtte til pastor i Kotel og Gradets, og vi har vært med på dåp av over 40 nye kristne. Storparten av disse er fra Gradets, hvor menigheten opplever en jevn strøm av nye hvert år.

Denne gangen var vi sammen med en delegasjon fra den eldste sigøynerkirken i Europa.

I desember i 2017 startet en ungdomsvekkelse i Kotel. Disse blir ivaretatt gjennom felles samarbeid i kirkene i byen.

For Friendship, Rolf Tore Winther Nielsen, misjonsleder

 

 

INFO 2017

Arbeidet i år har bestått av støtte til pastor i Kotel og Gradets, og vi har vært med på dåp av 50 mennesker. 33 av disse kom fra menigheten i Gradets, resten er fordelt på Kotel og landsbyene Kipilovo og Vesenkovo.

Det gleder oss at vi endelig har kjøpt det lenge omtalte kirkebygget i Kotel, med tomt. Det trenger sårt til rehabilitering, men det er i alle fall nå menighetens bygg.

I desember startet en vekkelse i Kotel blant ungdommer med rusproblemer. På et av møtene tok 50 ungdommer imot Jesus som sin frelser. Møtene teller nå over 100 ungdommer, og de samles 7 dager i uken, annenhver gang i sigøynerkirken og i den bulgarske kirken.

For Friendship, Rolf Tore Winther Nielsen, Misjonsleder

 

 

INFO 2016

Arbeidet har i år bestått av støtte til pastor i Kotel og Gradets. Kirkene i Kotel samarbeider fremdeles godt sammen. Dette har gitt seg utslag i bland annet 2 felles barne-konferanser som ble avholdt i sommer. Arbeidet med småkirkene i landsbyene rundt er stabilt og nye mennesker kommer med. I tillegg til støtte for leie av lokaler i Kotel, har Friendship i år vært nødt til å dekke noen verkstedregninger for kirkebilen, som begynner å bli gammel.

 

 

INFO 2015

 

Friendship har i 2015 støttet to pastorer i Kotel og Gradets, samt en bibellærer i Plovdiv, sistnevnte kun deler av året. Det er høy arbeidsledighet i området og derfor vanskeligere enn tidligere å få inn tilstrekkelige midler til leie av klubben og kirken. Vi har derfor i år valgt å bidra med en sum til leieutgifter. Kommunen har nå fått ny ordfører som er kristen. Dette sammen med dårlig kommuneøkonomi, har ført til at vi har fått en henstilling om å kjøpe eiendommen hvor kirken står. Bønnesvar! Det drives fremdeles godt arbeid i landsbyene omkring. Til tross for vanskelige levekår blant sigøynerne, er kirkens medlemmer trofaste og aktive. Kristin og  Rolf Tore Nielsen besøkte arbeidet sommeren 2015.

 

 

INFO 2014

 

Friendship har arbeidet med bestående organisasjon i Kotel-området. Vi har også i år arbeidet med mat-utdeling blant nødlidende i området og har hatt fokus på jevnlig kontakt med unådde familier.

Vi ser at den dramatiske økningen av arbeidsledige i hele Europa, rammer mange av familiene i menigheten, da disse i perioder, har reist ut av landet for å skaffe inntekt til livs-opphold.

Vi har fremdeles god erfaring med å drive evangelisering / kirke i flere landsbyer rundt Kotel, og i år har dette arbeidet blitt styrket med 2 nye steder.

Vårt arbeide i Kotel har ført til at det nå er et utstrakt samarbeide mellom samtlige kirker i byen, noe vi fikk oppleve under stordåpen i sommer. For øvrig vil vi nevne at menigheten fremdeles forhandler med kommunen om kjøp av bygget som de leier. Dette går tregt, men Friendship har lagt opp noe midler for å kunne handle når anledningen kommer.

 

 

INFO 2013

Friendships planlagte oppkjøp av lokale har foreløpig ikke blitt aktuelt pga pris, men vi håper at dette endres i 2014. Foruten støtte av 2 pastorer og 1 bibellærer bidrar vi til at menigheten i Kotel kan drive evangelisering og kirke i fire landsbyer.

 

Vi har vært med på kjøp av undervisningsmateriell for ungdoms, og barnearbeidet i Kotel, og bidratt til anskaffelse av leker til en sigøynerbarnehage. En betydelig post på budsjettet i 2013 var oppstart av et nytt mat / evangeliserings-prosjekt for denne vinter og vår i Kotel hvor alle kirkene samarbeider.


Ved vårt besøk i sommer var vi så heldige å være med på nok en stordåp for 6 kirker i distriktet. Mange nye har kommet til Jesus gjennom arbeidet vi er med på i regionen.
Rolf Tore Nielsen, leder Friendship

 

INFO 2012

2012 har vært nok et interessant år for Friendship Bulgaria. Klubben i sentrum har vist seg å bli et godt arbeidsredskap for kirkene i Kotel. Det er for tiden kvinnearbeid, matutdeling, evangelisering, barn og ungdomsarbeide, og mange andre aktiviteter, samt tid for flere konferanser i året.

Det er imidlertid kommet signaler fra eier av bygget at de vil selge unna lokalitetene. Flere av naboene har kjøpt opp lokaler og kirken i Kotel har også fått tilbud. Dette ønsker Friendship å delta i og har derfor startet oppbyggingen av kapital for dette formålet.

Det ville være trist å måtte gi fra seg et så godt innarbeidet flerbrukssenter, som kirken selv har bygget opp fra ingenting. Bygget var i meget dårlig forfatning når arbeidet startet.

Vi driver med aktivt tilskudd til driften av tre kirker, i tillegg til støtte for tre mindre forsamlinger i Medven, Vesenkovo og nå også Sadovo.

Rolf Tore Nielsen,leder Friendship

 

 

INFO 2011

Friendship har i år hatt en sterk aktivitet, og etableringen av suppekjøkkenet i den nybygde klubben i sentrum, har vært vellykket. Mange har fått hjelp og flere har kommet til tro.


Det er også startet evangelisering i 3 nye utposter, to i muslimske områder.

Friendship har besluttet å bidra økonomisk til at pastor Mitko fra Plovdiv kan komme og undervise i bibelstudie for menigheten i Kotel. Vi har store forventninger til individuell vekst for den enkelte i menigheten.


Nytt for vinteren 2011/12 er en forsterkning av matprosjektet hvor menigheten har presentert en meget god og gjennomarbeidet prosjektplan. Her vil mange mennesker få hjelp.

Med så dyktige medarbeidere vi nå har etablert i Kotel, burde forutsetningene være tilstede for en utvidelse av arbeidet.

Leder er Rolf Tore Winther Nielsen.

 

 

INFO 2010

Friendship har i 2010 hatt god støtte fra både bedrifter og en kirke i Randers Danmark i tillegg til givere fra Norge, som sammen med tilskudd fra vår menighet har gjort oss i stand til å fullføre et prosjekt vi har hatt planer om i mange år.

Nå er suppekjøkkenet/kristen klubb på plass i sentrum av Kotel og er allerede veletablert i ungdomsmiljøet i byen.

Vi har også hatt mulighet til å forsterke arbeidet med en ny medarbeider, Angel, som arbeider med matutdelingen, i tillegg til å ha ansvar for evangeliseringen på utpostene blant den muslimsk befolkningen. Han er nå fristilt 100 % for å drive dette arbeidet.

Med så dyktige medarbeidere som vi nå har etablert i Kotel, er økonomien den eneste begrensningen for å utvide arbeidet.

Leder for Friendship er Rolf Tore Winther Nielsen

 

 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik