Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

 

 

Kjære venner av Larvik Kristne Radio
I dag må vi dessverre meddele at dette arbeidet nå ser sin slutt. Styret i Larvik Kristne Radio har avsluttet å avslutte radio arbeidet. Siste sendedag blir 1 desember 2021.

 

EN EPOKE ER OVER
Det startet med Pinsemnigheten Betania i 1985. Siden den gang har det vært et kristent tilbud på FM radio i Larvik. Larvik Kristne Radio har sendt 24 timer i døgnet siden 2012 og Betania har hele tiden vært en viktig partner i det hele.Forutsetningene for å driver radio er blitt vanskeligere og samtidig er tilbudet av kristne radioer økt gjennom DAB radioer og webradioer. Vi føler derfor at vi har sørget for kristen radio helt frem til denne iden hvor ny teknologi og flere aktører er kommet på banen.
Selv om det er med tungt hjerte vi har besluttet å avvikle, så er det likevel en trøst og glede å vite at det nå er flere aktører og at tilbudet av kristne radio er større enn noen gang i historien.

 

BETALINGSAVTALER BLIR STOPPET
Alle faste betalingsavtaler vil bli stoppet 31 desember 2021. Det vil si avtalegiro som trekkes automatisk blir stoppet. Faste Giro utsendelser blir stoppet.
Dere som har opprettet fast overføring i deres nettbank må selv sørge for å stoppe betalingene. Dere vil få beskjed om dere glemmer det :)

 

KONSESJON OG SENDERUTSTYR
Det er gjort avtale med Radio Tønsberg at de overtar sender konsesjonen og utstyrskonsesjone. Det vil si det blir ikke stille på FM 107,1 men det blir en annen lyd og annet innhold enn det vi er vant med.Tønsberg radio er en kommersiell verdslig radio som også sender sine sendinger i Sandefjord og Tønsberg. De sender også på DAB i hele Vestfold.

 

TUSEN TAKK TIL ALLE STØTTEMEDLEMMER
Radioen har hele tiden vært drevet av frivillighet. Takket være trofaste givere har dette misjonsarbeid vært mulig. Vi i radioen vil rette en spesiell takk il dere som har vært med å drive radi

omisjon gjennom deres trofaste givertjeneste. Guds ord er blitt spredt til mange tusen mennesker. Og vi har den tro at intet av Guds ord skal vende tomt tilbake.

 

NYTT RADIO-TILBUD I VESTFOLD

Vi vil med dette også anbefale dere å lytte til Vestfolds nye kristne radio tilbud. Flere radio aktører samarbeider om å drive en kristen radio på DAB. De kaller seg MGV (Media Gruppen Vestfold) Du finner mer informasjon på deres webside https://www.mediagruppenvestfold.no/
Misjonsradioen som så mange er glad i og som har sendt sine programmer i like mange år som radioens historie, ja de har også fornyet seg og du vil kunne høre dem på DAB og webradio hos MGV.  

 

UTGIFTER TIL AVVIKLING
Det er ikke slik at utgiftene stopper like raskt som lyden på lufta. Nei det vil også medføre en del kostnader i forbindelse med avslutningen også. Mange av våre økonomiske forpliktelser må fortsette en stund til inn i det nye året. Det vil si vi stopper all inntekt den 31 desember, men en god del store utgifter vil løpe i flere måneder etter på. Noen av radioens største  utgifter som er avgifter til Tono og Gramo faktureres etterskuddsvis for hvert år. Det vil si at vå

re største kostnader for året 2021 blir fakturert i 2022. Derfor er det vanskelig å stoppe arbeidet da vi altså stopper inntekten før kostnaden er opphørt. Vi kommer ikke til å sende ut flere meldinger om innsamling av penger. Vi håper og ber til Gud at han også i dette vil være trofast. Vår siste oppfordring er å spørre deg om du vil være med å avslutte dette på en god måte. Kan du gi en ekstra gave nå helt på slutten av året og slutten av sendingene. En siste gave som gjør at vi som kristen radiomisjon, kan med stolthet gjøre opp våre forpliktelser uten problemer.

 

Broderlig hilsen

Morten Lindhjem
Ansvarlig redaktør og daglig leder
LARVIK KRISTNE RADIO

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik