Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

Mosambik

 

 

INFO 2016

Støtten er nå overført til daghjemmet i Porto Xavier, Brasil.

 

INFO 2015

Menigheten har fulgt opp støtten til en gruppe av tidligere gate-barn. Dette skje på «gatebarnsentret» i Maputo. «Nytt Håp», Hamar, (Filadelfia, Hamar) er vår norske kontakt.  Vi hjelper barn i nød, ofte uten foreldre, og mange har levd i årevis på gata i storbyen. I tillegg til den store fattigdom i landet, har landet også blitt hardt rammet av Aids.
Pinsemenigheten Betania, Larvik Årsrapport 2015 / side 8 av 20 sider
I dag hjelper «Nytt Håp» 623 svært fattige barn - 114 av disse får hjelp på heltid i fosterhjem. «Nytt Håp» har et budsjett på en million norske kroner.
Du finner mer informasjon her: http://www.nytthaap.com/index.php/no/

 

INFO 2014

 

Menigheten støtter «Centro Juvenil Ingrid Chawner», spesielt en gutte-gruppe der. Sentret fortsetter å oppsøke gatebarn, og hjelper dem fra det kriminelle tigger-livet der.
Internatet fungerer godt, og hjelper til med å sosialisere barna, ved å lære dem Guds Ord, og hjelpe dem med skolegang, og andre aktiviteter.
Målet er jo å få barna   tilbake til familien. Personalet er mye involvert i dette. Det er omkring 60 barn som får denne støtten. Vi ser at de barna som ble integrert i 2013, fremdeles er hos sine familier. I perioden 1996 til 2014 har 266 barn flyttet hjem fra sentret, og 110 direkte fra gaten.
«Gutteklubben Ebenezer» er viktig for disse barna, og en sentral aktivitet er fotball, og av 24 kamper, vant de 10, og uavgjort 4. Barna har profesjonelle trenere.

 

INFO 2013

 

Senteret for rehabilitering av gategutter, driver en fritidsklubb som støttes av Betania, Larvik. Fotball- klubben heter «Ebenezer», og er et tilbud til guttene på senteret og fra nærmiljøet.

 

I 2013 hadde de 29 gutter på trening, og 3 profesjonelle trenere. En av disse er Richete, en tidligere gategutt som har hatt en fotball karriere i andre-divisjonen og er et forbilde for guttene. Fotball klubben «Ebenezer» deltok i 3 store turneringer, og gjorde det spesielt godt i turneringen for Maputo by hvor de i løpet av 29 kamper scoret 55 mål og viste gode tekniske ferdigheter.

 

En viktig del etter treningen er andakt og gode samtaler, og en lunsj som består av en loff med smør + saft. Årlig har de en stor fest, hvor diplomer og gaver blir delt ut, og da står grillet kylling på menyen. Motivasjonen til guttene fra nærmiljøet til å møte opp 2-3 ganger i uken til hard trening og turneringer i helgene, er drømmen om å bli proff, ha det gøy sammen med venner, få en pause fra den harde hverdagen og det måltidet de får etter trening.

 

Målet for arbeidet er å forebygge at barn rømmer hjemefra, frafall fra skolen, kriminalitet, gi god teknisk ferdigheter i fotball og formidle gode verdier. Både lederen for senteret, Edegar, og leder for gateteamet Banze er svært engasjert i dette arbeidet, og takker for all støtte som gis.

 

David Axell er medlem i Landutvalget for Mosambik.

 

INFO 2012

 

Siden 2007 har arbeidet på gatebarnsenteret hatt gode inntekter på salg av vann til byens velstående borgere, men det er stor nedgang i salget og inntektene er nå blitt for lave til å drifte hele arbeidet. Be for vannfabrikken og ledelsen av senteret!

I høst hadde vi besøk av Richete, en av de voksene gateguttene, som fikk en reise for å prøve seg som fotballspiller Hamkam. Han fikk ikke kontrakt, men fotball laget har sammen gått inn for å sponse Richetes vidreutdannelse i Mosambik.

Ny prosjektperiode for bygging av skoler starter i 2014, og planen er å bygge en skole i året. En viktig del av arbeidet er å ansette helsearbeidere på skolene som skal være en ressurs for elevene, og skolemyndighetene er positivet til dette . Det er 10 helsearbeidere som er ansatt på ulike skoler, og man ønsker å utvide dette arbeidet. Hovedfokus er å motivere jentene til skolegang, undervise i helsefag og ha personlige samtaler med elevene.

 

INFO 2011

Gatebarnsenteret i Maputo forsetter å hjelpe byens gatebarn tilbake til familien. Arbeidet driftes av inntektene fra salg av kildevann, og selv om utfordringene er mange går det bra. Senteret har et fritidstilbud som drives av profesjonelle fotball lærere, som gir gutter fra gata og fra nabolaget en positiv aktivitet flere ganger i uken med ballspill, lunsj og muligheten til å hevde seg i byens fotball-miljø hvor de flere år har vært blant de beste! Dette arbeidet bidrar til å holde guttene bort fra gata og det kriminelle miljø, og dette har Betania støttet i 2011.

 

Gjennom fadderstøtte fra «Nytt håp» driftes en kristen SFO kalt «Kids Club» i Chamanculo og «Gi et barn en familie» i Chimoio, som begge er rettet mot HIV/AIDS-rammede familier og foreldreløse barn. I samarbeid med PYM bygges det ungdomskoler. En viktig del av prosjektet er å bidra til å bedre barnas helse gjennom støtte til helsesøster på hver skole og undervisning i fagene helse, etikk og moral.


Et nytt prosjekt med utdannelse av førskolelærerer er i oppstartfasen, med plan om oppstart av førskole-undervisning for fattige barn i kirkens lokaler. En av de sentrale lærerne, som har fått støtte til pedagogisk universitets utdannelse, er gategutten Fransisco som besøkte Larvik i april 2011.

 

 

INFO 2010

Gatebarnsenteret i Maputo er selvfinansiert gjennom salg av vann, samtidig som inntektene går til å hjelpe de mest utsatte i denne storbyen. Gata lokker barn som lever i ekstrem fattigdom. Gutter som ønsker seg ut av dette miljøet, men ikke klarer å ta steget hjem til familien, får hjelp gjennom et rehabiliterings-opphold i to til tre år på senteret og en gradivs tilbakevending til familien. Hvert år er det mellom 14 - 20 gutter som flytter hjem til sine foreldre eller andre slektninger, og som følges videre opp med jevnlige besøk fra et team fra senteret. Mange får støtte til skole, klær og mat fordi situasjonen hjemme er så prekær at uten dette blir deres utvei å vende tilbake til gaten.

«Gi et barn en familie» i Chimoio forsetter å få direkte støtte fra faddere til den daglige drift. De enkle små husene med tilhørende åkerlapp, gir mange barn et holdepunkt i livet. Det er sterkt behov for bedre utedoer og bygging av et rom til kjøkken til disse husene, og dette er prioritet så langt midlene rekker, men det er et stykke før dette målet er nådd.

Betania og andre var med og hjalo Orlanda med den livsnødvendige nyretransplantasjon, og hun og sønnen (som donerte nyren) er vel hjemme igjen etter et lengre opphold i India hvor hun ble operert.  

De siste to årene er det satset mye på bygging av ungdomskoler. Det er et samarbeid med myndighetene for å sikre lærer-lønningene. Fadder-organisasjonen «Nytt håp» dekker egenandelen for dette prosjektet som er støttet fra PYM/NORAD.

 

 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik