Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

PARAGUAY

 

INFO 2017

Engasjementet i Paraguay fortsetter. Det er hjelp til pastorene i indianerkirken for å reise rundt til vel 25 møtesteder. Kirken er liten, men vokser. I 2017 ble 36 personer døpt i vann.

Bibelskolen ITF (Filadelfias Teologiske Institutt) fortsetter den desentraliserte Bibelskolen i indianerkirken. I november var 10 stykker ferdig med det to-årige programmet. Skolen fortsetter i 2018.

Betania er «kontakt-menighet» for Paraguay, og har dermed plass i Landutvalget for Paraguay. I tillegg er det 7 andre menigheter. Av prosjekter kan nevnes bygging av fire litt større kirker, med midler fra bl.a. «Mamre-fondet». Det er et daghjem i Pedro Juan Caballero, og hjem for funksjons-hemmede i Ypacarai.

Paraguay-regnskapet administreres av Landutvalget (og det er mest bundne midler).

 

 

INFO 2016

Bibelskolen ITF hadde en desentralisert skole i indianerkirken Filadelfia, Fortuna. Det var ti studenter fra indianerkirken, og alle fullførte. De fortsetter i 2017. Skolen finansieres av menighetens støtte, sammen med Paraguay-Misjon i Trøgstad pinsemenighet (ved Ole Johs Jorud) (og andre menigheter / private). Landutvalget (LU) koordinerer arbeidet. Det er bygd to små kirker med midler fra Norge, samt at hovedkirken i Fortuna er restaurert.  Etter søknad, fikk vi kr 200.000 fra «Stiftelsen Mamre» til to store kirkebygg (Ypacarai og Tobati). Bok-prosjektet ble avsluttet den 31.12.15. I oktober var generalsekretær i PYM, Bjørn Bjørnø, i Paraguay, og hadde en avslutnings-fest for Stiftelsen vi arbeidet sammen med.  
Vi har støttet familien Camilla og Thomas Bølun Kjørstad i Paraguay.

 

 

INFO 2015

 

2015 ble siste året for bok-prosjektet finansiert av NORAD (90 %) og menigheten, samt private (10 %). All egenandel er innbetalt. Resultatene for prosjektet for perioden 2000 – 2015 er 68 lesebøker til 3 indianerstammer, alt med lokalt stoff (folkeminne). Omkring 40 indianer-ungdommer har fått stipend til  lærerutdanning, og noen til sykepleieutdanning. Det har vært gjennomført svært mange etterutdannings-kurs for lærerne. Det er omkring 2000 elever i skolene som PYM har vært involverte i. Brit-Lajla og Rudolf Leif Larsen var i  Paraguay i mars / april, og besøkte da prosjekt-kontoret, samt mange av venne-flokkene rundt omkring – både i indianer-kirken og mestiser-kirken. Det er bygget en liten kirke i indianerkolonien Jataty, samt at en annen i Americanoque ble påbegynt på slutten av året. Det er omkring 250 medlemmer i indianer-kirken. Den er svak, og trenger fremdeles oppfølging av misjonærer. Mye blir gjort via Landutvalget for Paraguay.
I tillegg er det ganske mye kontakt

 med mestiser-menigheten (Filadelfia). I september hadde menigheten besøk av leder for denne kirke-sammenslutning, Rosalino Ferreira. Fire større kirkebygg er under bygging. Medlemstallet er omkring 1540.
Arbeidet kan følges opp gjennom websiden www.pymisjon.co  m.
Rudolf og Brit-Lajla var i Paraguay i mars-april for å følge opp prosjekter.

 

INFO 2014

 

Bok-prosjektet avsluttet nåværende prosjekt-periode den 31.desember. 7 studenter avsluttet høyere utdanning. Gjennom året har de prosjekt-ansatte hatt mange pedagogiske kurser blant indianer-lærerne.
Etter en prosess, ble det søkt om et års forlengelse av prosjektet, hvor en vil arbeide med lærebok til Ache-indianerne, samt prøve å få de ferdige bøkene (ca 70 bøker) godkjent av skoleministeriet.
Egenandelen er den største utfordringen, og ved årets slutt manglet ca 80.000. Det er håp om at dette kan ordnes første halvår 2015.
Det er uklart om det blir prosjekt utover 2015.
Bibelskolen hadde et godt år, og fra Norge støttet vi 9 studenter. Det er forskjellige menigheter og private som støtter.
Man har støttet indianermenigheten til leirer og andre tiltak, samt til evangelist. Han grunnla en ny menighet i en indianer-koloni.
Arbeidet kan følges opp gjennom web-siden
www.pymisjon.com.

Rudolf og Brit-Lajla var i Paraguay i februar for å følge opp prosjekter. Rudolf leder Landutvalget for Paraguay.
Bildet: den nyeste indianer-kirken.

 

 

INFO 2013

 

«Kuatiane'e-prosjktet» har fungert meget godt dette året. Det er nå produsert over 65 bøker til indianerskolene. 14 indianer-studenter får stipend for å studere på høyskole og universiteter. Det er i hovedsak lærerskole-utdanning, men også andre fag som sykepleier og juss.


Vi synes det er utrolig flott å hjelpe fattig ungdom til høyere utdanning. Alle kommer tilbake til sine hjem-steder, og jobber først og fremst i skolene.

 

Bibelskolen har vært et annet viktig satsning-område. Menigheten har støttet to studenter der, i tillegg til 6 som fikk støtte fra andre. Bibelskolen ITF har elever på forskjellig nivå. Det er utrolig viktig å utdanne morgendagens ledere i menighetene. Rudolf deltok i skoleavslutningen i desember 2013. Det var en flott samling i Filadelfia, Asuncion.

 

Samtidig støttes spesielt indianer-menigheten gjennom gaver som kanaliseres gjennom Paraguay-Misjon (www.pymisjon.com).

Rudolf var i Paraguay i mai og desember på vegne av PYM i Paraguay og Bolivia for å følge opp prosjekter begge steder. Han leder Landutvalget for Paraguay.

 

 

INFO 2012:

Kuatiane'e-prosjktet har vært svært aktivt dette året. Mange bøker er produsert, og det fortsettes med etterutdanning i indianerskolene. 14 indianer-studenter får stipend for å studere på høyskole og universitetter. Det er i hovedsak lærerskole-utdanning, men også andre fag som sykepleier og juss. Vi synes det er utrolig flott å hjelpe fattig ungdom til høyere utdanning. Lorilda er et godt eksempel: hun ble for ett år siden ferdig med 4 års sykepleieutdanning på Baptist-sykehuset i Asunción. Nå jobber hun i regionen hun kommer fra, og driver aktivt helsearbeid der. Alle kommer tilbake til sine hjem-steder, og jobber først og fremst i skolene.


Bibelskolen har vært et annet viktig satsnings-område. Menigheten støttet to studenter der, i tillegg til 3 som fikk støtte fra andre. Bibelskolen ITF har mange elever på forskjellig nivå. Det er utrolig viktig å utdanne morgendagens ledere i menighetene.


Samtidig støttes spesielt indianer-menigheten gjennom gaver som kanaliseres gjennom Paraguay-Misjon (www.pymisjon.com).


Rudolf var to ganger (i 2012) på vegne av PYM i Paraguay og Bolivia for å følge opp prosjekter begge steder.

 

INFO 2011:

Arbeidet i Paraguay fortsetter omtrent som tidligere. Bokprosjektet funger godt. Rudolf besøkte prosjektet i mai og i november for oppfølging. Besøkene finansieres av prosjektet.


Nytt av året er at 3 unge menn fra indianermenigheten har fått støtte for å gå på Bibel-skolen ITF i Asuncion. De fullførte i november.


Ved de to besøkene, ble nesten alle grupper av troende indianere, og andre menigheter besøkt. Fremdeles er indianer-menigheten svak, og trenger vår støtte, både økonomisk og åndelig.


Flere av mesistermenigheten bygger nå større lokaler, ettersom menighetene vokser. Chore fikk nytt lokale for ca 5 år siden. De må nå fordoble størrelse. Menigheten ber om økonomisk hjelp til byggene, og det er en stor utfordring å få til.


Rudolf ble i 2011 midlertidig leder for Landutvalget for Paraguay (LUPY). Han er også medlem i hovedstyret i PYM.

 

Latinamerika-konferansen ble avviklet i Larvik dette året > Latin-Amerikakonferansen 2011


INFO 2010:

Skolebok-prosjektet blant indianerne (Kuatiañe’e-prosjektet) med NORAD-støtte, har tilbakelagt sitt første år i prosjekt-perioden 2010 – 2014. Rudolf besøkte prosjektet i november, og fant at prosjektet fungerer etter hensikten. De gjør en svært god jobb!!

 

Både mestiser og indianermenigheter ble besøkt. I Ypacarai var Brit-Lajla og Rudolf med på innvielse av det halvferdige lokalet der.

 

Indianermenigheten har hatt et litt vanskelig år, og trenger både støtte og forbønn. I møte med ledelsen, ble endel forhold ordnet.

Menigheten er med i Landutvalget for Paraguay, representer ved Rudolf.

Han er også medlem i PYMs hovedstyre.


LES MER OM ARBEIDET I PARAGUAY HER!!

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik