Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

Mitt Fadderbarn, Brasil

 

INFO 2022

 

 

 

 

 

 

INFO 2021

 

Året 2021 var veldig turbulent. Vi prøvde å starte opp med aktiviteter to ganger, men måtte utsette da smittevern-reglene stadig var i endring. Økningen i covid-tilfeller var så stor at regjeringen og kommunene avlyste all undervisning og aktiviteter i byen. Da det ble betydelig nedgang i COVID- tilfeller startet vi opp og fulgte alle smittevernregler, men det var ikke alle barn som kom da det var frivillig å gå på skolen og mange foreldre holdt barna hjemme i redsel for smitte. Vi har 66 barn som har deltatt i prosjektet de siste to år, men bare 48 av disse barna har faddere. Alle barna kommer fra vanskeligstilte familier og har stor utbytte av å delta i prosjektet, og vi håper at alle barna etterhvert kan få seg faddere. Aktivitetene vi tilbyr er søm, idrett, leksehjelp, matlaging og refleksjon. Måltidene som serveres er en viktig for familiene, da det er et viktig tilskudd for at barna skal få tilstrekkelig mat.

I perioden alt var ned-stengt, delte vi ut matvarer til alle fadderbarn, men det var også nødvendig å hjelpe flere andre familier da de hadde det svært tøft under pandemien.

Ana Lira Rotta / Elisabeth Larsen Axell

 

INFO 2020

 

Brasil er hardt rammet av pandemien, og det har vært strenge regler for å prøve å begrense smitten. Som et av få land i verden, har de holdt skolene og fritidsaktiviteter stengt siden mai. Pandemien har rammet inntektsgrunnlaget til mange av familiene, og livet er blitt vanskeligere for de fattige. I begynnelsen av hver måned besøker Ana og Marisa (lederene for arbeidet) familiene som deltar i aktivitetene på senteret, og deler ut matpakker som er kjærkommen. Ana, Marisa og mange i familien har vært syke med korona, men alle er på bedringens vei. Noen få har vært alvorlig syke, blant dem Marisas datter som lå flere dager på intensiven. Vil med dette takke Betania for støtte til barnesenteret "Lar Esperanca" i Brasil.

Elisabeth Larsen Axell

 

INFO 2019

 

Barn i skolealder har deltatt i aktiviteter på senteret. Det har vært leksehjelp, fysiske aktiviteter, sang, bibelstudier, kunsthåndverk (sying og hekling). De som deltar på morgenskiftet får frokost og lunsj, og de som deltar på ettermiddagen, får lunsj og snacks. Barn med spesielle behov fikk hjelp i hjemmene sine, og fikk utlevert bleier og matvarer. Barn som deltok fra begynnelsen til slutten av året, fikk skoleartikler, gaver, deltok på påskeaktivieter, barnasdag og julebord. Det siste året har noen av de eldste barna begynt å jobbe som lærlinger for å få arbeidserfaring. Det er flere av ungdommene som ønsker samme mulighet. De fortsetter å delta i prosjektet, og inntil de får mulighet vil vi sammen med dere faddere hjelpe disse barn og tenåringer frem i livet. Det betyr mye for dem at noen bryr seg, veileder og motiverer dem til en litt bedre fremtid. I ordspråkene: 22, 6 står det: «Lær et barn veien han skal gå, og når han er gammel vil han ikke avvike fra den». Vi takker alle ansatte, sponsorer og faddere som bryr seg så mye om oss. Vi kan ikke gjengjelde alt dere gjør for disse barna, men vi ber om at Gud skal velsigne dere. Det dere gjør for disse barna, er ikke forgjeves - så takk for at dere er trofaste.

 

 

INFO 2018

 

Barnesenteret Gunnar Axell forsetter å arbeide blant de fattigste barna i Porto Xavier, gjennom å tilby frokost og lunsj, leksehjelp og ulike aktiviteter på senteret. I 2018 fikk 65 barn hjelp via sine faddere i Skandinavia. 46 av dem kom til barnesenteret regelmessig, mens 19 barn fikk hjelp i sine hjem. De barna som ikke har mulighet til å komme til barnesenteret har mottatt tørr-varer som melkepulver, ris, pasta, olje, sukker mm. De små barna og barn med spesielle behov har også mottatt bleier. Porto Xavier har vært rammet av storm og hagel, som har ført til skade på flere bygninger på senteret. I løpet av 2018 fikk vi skiftet ut tak på to av bygningene, som ble mulig da senteret mottok en større pengegave som vi er veldig takknemlig for. Elisabeth Larsen Axell

 

INFO 2017

 

Vi ønsker å dele med dere fra arbeidet i Gunnar Axell-prosjektet. I 2017 har det vært svært mye regn og uvær som har ødelagt mange av de fattiges hus. Også krisen landet går igjennom, er ikke ny, og dette påvirker alle, store og små. Men midt i alt som har skjedd, har vi mange gode nyheter, velsignelser og erfaringer med Gud.

I prosjektet har vi jobbet med håndverk, fotball, sport, sang og bibel-lesning. Vi serverer frokost, lunsj og snacks.

Det er alltid spesielt å samles på onsdagene til barne-møte, hvor alle forteller om det Gud er og gjør for dem. Som et resultat av disse møtene, kan for eksempel Roberson og Anderson i dag vitne til velsignelse i kirken.

Kjære venner, jeg bekjenner at mange ganger tar omstendighetene i livet fra oss lysten til å fortsette, men når en ser et barn på en prekestol som forteller sitt vitnesbyrd, gir det styrke til å fortsette vårt arbeid, og vi ser at det i Herren ikke er forgjeves. Vi kan ikke gi opp. Gud regner med hver av oss. Avstanden kan være stor, men sammen kan vi vinne disse livene for Kristi rike.
Vi i prosjektet er veldig takknemlige for de som sender sin hjelp. Vi ber alltid for dere, for vi vet at

bare Gud kan belønne.

En stor klem til alle. Fra Porto Xavier Brasil, Gunnar Axell prosjekt, Ana Lira Rotta

 

INFO 2016

 

 

Barna på daghjemmet

Ana Lira Rotta (jobber i prosjektet) skriver:  

Herrens fred, venner! Vi i prosjektet «Gunnar Axell» i Porto Xavier, Rio Grande, Brasil, vil ved hjelp av disse linjer uttrykke vår takknemlighet for deres grenseløse anstrengelser, som dere har gjort for oss inntil i dag! Vi vet at det bare er Gud og Herren som kan gi noe tilbake. I våre bønner tar vi alltid dere med i Herrens nærhet, for midt i kriser og uærlighet i verden så vil det alltid eksistere Guds barn som følger hans Ord, og har kjærlighet til nesten, 1. Kor 13. Gjennom dette arbeidet blir trengende barn velsignet med frokost, formiddagsmat, klær og utstyr, og først og fremst den gode ernæringen, Guds Ord, som alltid vil bli holdt fram. En stor takk fra alle barna i prosjektet «Gunnar Axell» og ledelsen her til alle våre kjære venner langt borte.

 

INFO 2015

 

 

Arbeidet følger samme mal som tidligere. Daghjemmet fikk kr 112.000 overført i 2014. Økonomien er dessverre svakere enn tidligere, så det trengs flere faddere. Daghjemmet fungerer godt, med omkring 50 barn fra slummen, som er der hver dag. De får leksehjelp, deltar i kurs og andre aktiviteter for barn. Dette gjør at mange barn blir holdt unna kriminelle miljø, og gir dem en større mulig til et godt liv. Via web-siden http://www.pymisjon.com/fadder/mf.htm kan du følge med i det som skjer der.

 

 

 

 INFO 2014

I 2014 har 80 barn vært innskrevet, og har deltatt i to prosjekter, kalt “Morgendagens borger” og “Gunnar Axells prosjekt”.
Barna i prosjektet “Morgendagens borger” («Cidadão do Amanhã») blir fulgt opp av  folk fra byen, og i “Prosjektet Gunnar Axell”. Også i ferieperioder besøkes de barna som har fadder, og de får leker, utstyr og annen hjelp.
I skoletiden har vi samlinger tirsdag til torsdag, hele dagen. Disse samlingene er for å styrke skolearbeidet, samt handverk som teppelaging, samtaler, handarbeid, utdannings-videoer, sang og framvisninger. Det er også fotball, vollyball, og andre gamle leker.
Dette året hadde vi endel vanskeligheter, ettersom det ble flom, først i juli, og deretter i september. Mange av familiene som deltar i prosjektet, mistet alt de hadde. Også sentret ble rammet. Nå kan vi se, takket være Gud, så har vi det bra, og har fått i gjen det vi mistet.

Til tross for mange utfordringer, stopper ikke prosjektet. I starten av året delte vi ut skolemateriell, og vi besøkte skolene der barna går. Vi besøkte og snakket med lærerne, elever og foreldre, og slik følge opp barna både på skolen og hjemme.
Vi feiret påske i april og barnas dag i oktober, og hadde da besøk av den juridiske lederen her. I julen overrakte vi gaver fra fadderne, og hilste på alle som ble flyttet opp på neste klassetrinn.

Vi vil på denne måten takke elle vennene som ber for oss, for alle fadderne som støtter oss, dem som skriver brev og eposter, de som organiserer og leder dette flotte arbeidet. Bare Gud kan gi igjen! I Hans Ord står det... deres arbeid er ikke forgjeves i Herren! 

 

 INFO 2013

 

Marisa Doneda (leder) og Ana Rotta er drivkreftene i "Prosjektet Gunnar Axell". Dette er et SFO-tilbud med kristen profile for fattige barn i byen Porto Xavier,  Sør-Vest-Brasil. I 2013  var det 40 barn som kom for å få leksehjelp, lære håndarbeid, leke og få et måltid mat.

 

Den eneste økonomiske støtten kommer fra faddere i Norge (Mitt Fadderbarn) og Sverige. For barn over 12 år er det tilbud om kurs hvor de lærer å bake (kjeks) og håndarbeid (maling og flette matter), og produktene selges til inntekt for ungdommene.

 

Det var 38 ungdommer som deltok i 2013. Kommunen bistår med forbruks- materiell, og tøy-rester til mattene får de gratis på fabrikker. Flere av de som har gjennomgått dette kurset, har siden fått en introduksjon til arbeidslivet og 10 ungdommer har fått fast jobb som sekretær ved posten, banken og bedrifter som importerer løk. Tusen takk til faddere for trofast støtte.

 

INFO 2012

 

Marisa er leder for "Prosjektet Gunnar Axell", som kan sammenlignes med et SFO-tilbud med kristen profile. Dette er et unikt tilbud i Porto Xavier. Arbeidet mottar ikke økonomisk støtte fra kommunen eller foreldre, men barna som nyter godt av tilbudet, har faddere i Norge og Sverige som støtter dem.

Det tidligere barnehjemmet har blitt et fristed for barn som vokser opp under vanskelige kår, og man erfarer at dette er en god måte å bistå familiene i omsorgen for deres barn. Marisa forteller i siste brev at de har hatt en fin avsluttnings fest, hvor de arrangerte overnatting, bading, lek og morro. Barna har nå skoleferie fram til mars.

En familie går igjennom en vanskelig tid da moren har diagnosen leukemi, og har kun kort levetid igjen if. legene. Hun er enslig mor til 4 barn, og det er hennes eldste datter som tar hånd om sine yngre søsken. Hun forteller også at hun selv har fått livmorskreft, men har håp om å bli helbredret og har startet en bønnekampanje. Husk å be for henne!

Valter (ektefelle til Marisa) er nylig blitt leder for den kommunale "akutt boligen" for barn,  hvor det pr i dag bor 4 barn. Dette skal fungere som et gjennomgans hjem før barna flytter hjem igjen eller i fosterfamilier. Det er vanskelig å finne fosterfamilier til ungdommer, så for tre av disse barna er dette blitt deres hjem, og de er også aktivt med på SFO. 

Arbeids støttes gjennom fadderordningen «Mitt Fadderbarn».

 

INFO 2011

 

Barnearbeidet i Porto Xavier tar i mot alle barn fra slummen som ønsker et fritidstilbud. I tillegge til alle de barn som har faddere, har de åpnet dørene for mange fattige barns som ønsker å delta i aktivitetene. Strukturerte ledere organiserer dagen og setter av tid til både lek og alvor.


Økonomi er en utfordring som følge av devaluering av utenlands valuta, da det er faddergaver som drifter dette arbeidet. Likevel har kvaliteten på aktiviteter vært mulig å forbedre, gjennom et samarbeid med myndighetene. Dette kan vi takke advokaten Suzete for, som er adoptivmor til et tidligere barnehjemsbarn og ansatt på rådhuset hvor hun har inspirerte sine kollegaer til engasjement. Gjennom dette har det et kvelds kurs for ungdommer starter hvor hun og kollegaene underviser, hvor målet er å plasser dem ut i yrkeslivet i en av byens bedrifter, for å gi dem erfaring og med mulighet til fast jobb.


Et lite jordbruks-prosjekt har fungert i lengre tid, og dette er rettet mot småkriminelle tenåringer hvor de etter skoletid dyrker grønnsaker som selges og gir dem en inntekts-kilde. Dette har bidratt til at de holder seg mere borte fra problemer, men det er en heldags jobb for lederen Valter å holde dem engasjert.


Et tredje samarbeid er myndighetenes bidrag til innkjøp av materiale til fletting av matter, tregjenstander som kan kan dekoreres og varer til å bake små kaker – og dette får alle barna som deltar på fritidstilbudet mulighet til å lære. Det de lager kan selge i en mini butikk på selveste rådhuset, og alle inntektene går til barna.

 

INFO 2010

 

"Barnehjemmet" er blitt et aktivitetsenter for barn som har faddere, og med støtte fra lokalsamfunnet, er det mulig å gi tilbud til flere. Aktivitetene er inndelt i to skift, slik skolehverdagen er lagt opp i Brasil. Barneskole-elevene kommer ved 12.20 tiden, rett etter skolen, og dagen legges opp med andakt, leksehjelp, teater, ballspill, håndverk, fri lek og middag. Det er en meget positiv utvikling i dette arbeidet som et resultat av ildsjeler som søker støtte fra det offentlig og fra handelstanden. Som et resultat får ungdomskole- elevene i tillegg tilbud om yrkes-forberedende aktiviteter: De kan lærer å lage hjemmelagede pasta og kaker, knyttede tepper og male dekorasjon på tre, og det er imponerende å se det flotte arbeidet som blir solgt. Overskuddet går til kunstnerne.

I samarbeid med rettsvesenet er det et adskilt prosjekt hvor 7-8 "små" kriminelle får opplæring i dyrkning av grønnsaker. Rettsvesenet rekruterer og dekker alle utgifter, og overskuddet av salget går til guttene.

Det er over 80 barn som deltar i de ulike aktivitetene, og arbeidet får positiv ringvirkninger i hjemmene, bedre skoleprestasjoner og forbereder ungdommer til arbeidsmarkedet. Da vi besøkte Porto Xavier i november 2010, observerte jeg at mange av barna som deltok i aktivitetene på senteret, fikk jeg senere møte i kirken. Det er mange solskinns-historier å fortelle og disse to rørte meg mest: Nydelige lille Luana hadde overtalt moren til å bli med i kirken for å se henne delta i et teater-stykke, og moren som levde som prostituert har nå fått seg en ny jobb og er nå trofast kirkegjenger. Alkoholiserte Domingo, som hadde 3 barn som vokste opp på barnehjemmet i vår tid, møtte jeg edru i kirken sammen med sin kone og de to yngste barna, som nå var tenåringer.

Lokalt er det Marisa og Valter som driver arbeidet, mens Elisabeth og David Axell fører et vist tilsyn. Rudolf Leif Larsen har vært regnskapsfører.

 

 

 

 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik