Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

 

 

DÅP

 

 

Når skal vi bli døpt?

Så snart du har kommet til tro! Ikke drøy.

“De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.” Apg 2,41

“Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: ‘Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?’ Filip svarte: ‘Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.’ Da sa han: ‘Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.’ Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham.” Apg 8,36-38

 

Det er ingen grunn til å vente. Så snart du har besluttet å følge Jesus både kan og bør du bli døpt.

Hva med å bli døpt to ganger?

Vår menighet anbefaler at du blir døpt igjen hvis du ikke har blitt døpt ved full neddykkelse etter at du ble en troende. Bli døpt slik som Jesus ble døpt.


Hvorfor bli døpt?

1. Fordi du ønsker å følge Jesu eksempel: “På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes.” Mark 1,9

2. Fordi Jesus befalte det: “Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” Matt 28,19-20

3. Fordi det er en sterk bekjennelse av din tro: “…og mange andre i Korint som hørte ham, kom til tro og ble døpt.” Apg 18,8

4. Fordi det å adlyde Jesu befaling viser at du kjenner Ham: “På dette vet vi at vi kjenner ham: at vi holder hans bud.” 1 Joh 2,3

Dåpens betydning

1. Den er et symbol på Jesu begravelse og oppstandelse: “…at Kristus døde for våre synder…, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen” 1 Kor 15,3-4

2. Den er et symbol på ditt nye liv som en kristen: “Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!” 2 Kor 5,17

“Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.” Rom 6,4

 

Dåpen gjør deg ikke til en troende - den viser at du allerede er en! Dåpen frelser deg ikke - det er bare din tro på Jesus som gjør det. Dåpen er som en giftering - den er det ytre tegnet på en overgivelse du har gjort i ditt hjerte.

“For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. “ Ef 2,8-9

 

Hvordan skal vi bli døpt?

1. Sånn som Jesus ble døpt - ved full neddykkelse i vann: “Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet.” Matt 3,16a

2. Hver dåp i bibelen skjedde ved full neddykkelse: “…og de steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham. Da de steg opp av vannet…” Apg 8,38-39

3. Det greske ordet for dåp - baptizo - betyr å “dyppe under”. Det er den beste måten å illustrere en begravelse og oppstandelse.

 

Hvem skal bli døpt?

Hver person som har tatt en beslutning om å tro på Jesus.

“De som tok imot budskapet hans, ble døpt…” Apg 2,41

“Men da de fikk tiltro til Filip, som forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, lot de seg døpe, både menn og kvinner.” Apg 8,12

“Simon selv kom også til tro, og da han var blitt døpt…” Apg 8,13

 

Den eneste betingelsen for dåp er tro på Jesus. Vi døper ikke barn før de er gamle nok til å forstå og tro.

 

Praktisk info

På et informasjonsmøte i forkant vil en pastor kort forklare dåpens betydning. Ved dåpsmøtet vil pastoren introdusere deg og du vil få anledning til å fortelle ditt vitnesbyrd. Deretter vil du gå ned i dåpsbassenget og pastoren vil kort dykke deg under vannet. Du kan deretter gå opp av vannet.

Der vil sannsynliggvis være flere som blir døpt samtidig med deg. Obs! Ta med håndkle og ekstra undertøy. Sjekk at det finnes dåpsklær som passer for deg.

 

 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik