Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

PERSONVERNREGLER

Dokumentene er pr August under utarbeidelse. Hvis spørsmål, kontakt pastor.

 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik