Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

ISRAEL

 

 

INFO 2020

 

"Hjerte for Israel", tidligere NPAI, arbeider aktivt i Israel med prosjekter rundt vedlikehold og utbedring av helseinstitusjoner. De arbeider også aktivt med å hjelpe eldre israelere som faller utenfor det offentlige sosiale nettverk. Jarle Sortland er leder for «Hjerte for Israel».

 

INFO 2019

«Hjerte for Israel» (tidligere NPAI) er Pinsebevegelsens arbeid i Israel. Ann-Helen og Morten Lindhjem arbeider der, utsendt av Vintreet, Sandefjord.

 

INFO 2018

Menigheten støtter NPAI med et mindre beløp. Gjennom året har flere vært på besøk i Israel, og har da besøkt Ann-Helen og Morten Lindhjem, og datteren Julianne, som er engasjert i arbeid på sykehuset Eitanim, samt i andre oppgaver.

 

 

INFO 2017

Menigheten fortsetter støtten til NPAI (Norsk Pinsemisjons arbeid i Israel). I august reiste Ann-Helen, Morten for å arbeide i NPAI, Jerusalem. Julianne er med dem Det gjelder infrastruktur på mental-sykehuset «Eitanim». Dette er finansiert av NPAI, mens «Vintreet», Sandefjord er utsender-menighet og arbeidsgiver.

 

INFO 2016

NPAI (Norske Pinsevenners arbeid i Israel) arbeider aktivt med prosjekter knyttet opp til vedlikehold og utbedring av bl.a. helseinstitusjon Eitanim.  Vi arbeider også aktivt med å hjelpe eldre israelere som faller utenfor det offentlige sosiale nettverk. NPAI ønsker ved aktiv innsats å godtgjøre noe av den lidelse og undertrykkelse som jødefolket har opplevd gjennom historien og som dessverre, er blitt utført i Guds navn. Vi tror at jødene har en spesiell plass i Bibelen, både i fortid, nåtid og fremtid. Betania bidrar med en mindre andel.

 

 

INFO 2015

NPAI (De Norske Pinsevenners arbeid i Israel) skriver: NPAI arbeider aktivt i Israel med prosjekter knyttet opp til vedlikehold og utbedring ved helseinstitusjoner. Vi arbeider også aktivt med å hjelpe eldre israelere som faller utenfor det offentlige sosiale nettverk. Arbeidet er utført av volontører fra Norge. NPAI ønsker ved aktiv innsats å godtgjøre noe av den lidelse og undertrykkelse som jødefolket har opplevd gjennom historien og som dessverre, er blitt utført i Guds navn. Vi tror at jødene har en spesiell plass i Bibelen, både i fortid, nåtid og fremtid. Menigheten støtter med et mindre beløp.

 

 

INFO 2014

Fra NPAIs web-side: NPAI er forkortelsen for  Norske pinsevenners arbeid i Israel. NPAI arbeider aktivt i Israel med prosjekter knyttet opp til vedlikehold og utbedring ved helseinstitusjoner. Vi arbeider også aktivt å hjelpe eldre israelere som faller utenfor det offentlige sosiale nettverk. NPAI ønsker ved aktiv innsats å godtgjøre noe av den lidelse og undertrykkelse som jødefolket har opplevd gjennom historien og som dessverre er blitt utført i Guds navn. Vi tror at jødene har en spesiell plass i Bibelen, både i fortid, nåtid og fremtid.

 

 

INFO 2013

Menigheten støtter PYMs arbeid i Israel gjennom NPAI (Norske pinsevenners arbeid i Israel). NPAI arbeider aktivt i Israel med prosjekter knyttet opp til vedlikehold og utbedring ved helseinstitusjoner.
Fra et nyhetsbrev høsten 2013, siteres:
Det er gjort mye på Eitanim, på begge avdelingene, og vi nå har fått beskjed om at på grunn av nye regler må det lages en ekstra renne rundt bassenget på barneavdelingen som skal ta unna spillvann.
Det nye skolebygget er ferdig men det mangler fremdeles inventar, så det er ikke tatt i bruk. Skolen har asfaltert et område til ballbinge, og vi vil være med på å bygge gjerde og fullføre den.
Avdelingene er alltid fulle av barn som trenger behandling, og det er godt både for de ansatte og ungene at de har rom nok å jobbe i til forskjellige formål.
Vi arbeider også aktivt å hjelpe eldre israelere som faller utenfor det offentlige sosiale nettverk. NPAI ønsker ved aktiv innsats å godtgjøre n

oe av den lidelse og undertrykkelse som jødefolket har opplevd gjennom historien og som dessverre er blitt utført i Guds navn. Vi tror at jødene har en spesiell plass i Bibelen, både i fortid, nåtid og fremtid.

 

 

INFO 2012:

Menigheten støtter PYMs arbeid i Israel gjennom NPAI (Norske pinsevenners arbeid i Israel). NPAI arbeider aktivt i Israel med prosjekter knyttet opp til vedlikehold og utbedring ved helseinstitusjoner. Vi arbeider også aktivt å hjelpe eldre israelere som faller utenfor det offentlige sosiale nettverk. NPAI ønsker ved aktiv innsats å godtgjøre noe av den lidelse og undertrykkelse som jødefolket har opplevd gjennom historien og som dessverre er blitt utført i Guds navn. Vi tror at jødene har en spesiell plass i Bibelen, både i fortid, nåtid og fremtid.

 

INFO 2011

Menigheten gir fast støtte til Landutvalget for Israel. Faste utsendinger til Israel er Ninni og David Nilsen fra Alta. De gjør en fantastisk jobb der nede. Ninni tar seg mye av arbeidet inn mot det sosiale. David er mer engasjert i de praktiske tingene ved sykehuset Eitanim.

Foruten disse våre venner så har det i 2011 vært mange frivillige der nede. De fleste er i 3 måneder, men det er de som er lenger og. Uten disse kunne vi ikke drevet arbeidet.

Når det gjelder arbeidet i Israel så er vi jo her som andre steder avhengig av økonomi. Det er jo det som setter begrensinger for hvor mye vi kan få gjort. Men i 2011 er det kommet inn ca. 1,7 mill i gaveinntekter. Dette takker vi Herren for.

Så ser vi frem til et nytt arbeidsår. Uten dere som er med og støtter hadde vi ikke kunne drive arbeidet. Gud velsigne dere alle rikelig tilbake. Den som velsigner Israel er selv velsignet.
Birger Unneland Håvik er leder LU for Israel.

 

 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik