Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

JURIDISKE FORHOLD (informasjon i Brønnysundregistret) -  pr 09.01.2023

 

Organisasjonsnummer: 971 491 140

 

Navn/foretaksnavn: PINSEMENIGHETEN BETANIA

Organisasjonsform: Forening/lag/innretning

Forretningsadresse: Dr Holms vei 7, 3257 LARVIK

Kommune: LARVIK

Postadresse: Postboks 167 Sentrum, 3251 LARVIK

Internettadresse: www.bela.no

Registrert i Enhetsregisteret: 20.02.1995

Stiftelsesdato: 31.12.1908

Daglig leder/ adm.direktør: Gunnar Harkestad

Aktivitet/bransje: Kirkesamfunn. 

Næringskode(r):  94.910  Religiøse organisasjoner

Sektorkode: 7000 Ideelle organisasjoner

Særlige opplysninger: Registrert i Frivillighetsregisteret

Styre

Styrets leder: Gunnar Harkestad

Styremedlem:

Tom Mobæk Langerud

Tommy Nils Hjalmar Fredriksen

Sylvi-Ann Haugen

Hilde Marthinsen

Signatur:

Styrets leder alene.

Signatur:

Gunnar Harkestad

Prokura:

Prokura: Gunnar Harkestad

Revisor:

Godkjent revisjonsselskap

Organisasjonsnummer 959 152 446

FGH REVISJON AS

Flors gate 2A

3211   SANDEFJORD

Se også Brønnøysundregistret.

     

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik