Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

KABA

 

INFO 2012:

Menigheten støttet også KABA Kristent arbeid blant araberne - i året som gikk.

 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik