Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

Kenya

 

 INFO 2016

Joakim Bredal har fått en mindre støtte fra menigheten for et 5 måneders misjons-oppdrag i Kenya. Han gir flott informasjon via Facebook. 

 

INFO 2015

Betania har etter avtale med Gunnveig og Ernst Knudsen avsluttet støtten til Pymprosjektet gjennom FPFK, Tuinuane, ettersom det nå er i sluttfasen. Kvinnene fortsetter selv. De trener opp nye kvinner og på den måten er prosjektet bærekraftig i seg selv. Det er en flott kvinne, Margareth, som er med i avslutningen av FPFK prosjektet. Grace og Rodah ønsket mere personlig kontakt med kvinnene på landsbygda og i fattige områder i byene. De følte de mistet den kontakten, siden det ble mere og mere administrasjonsoppgaver for dem. De har derfor startet opp selv. De har ingen støtte fra det offentlige, hverken her eller i Kenya. Har fått noen menigheter og privatpersoner her i Norge som støtter dem, men mye bruker de fra sin egen lomme. De tar oppdrag fra andre organisasjoner for å kunne hjelpe de handikappede som ikke ellers blir regnet med i samfunnet. TAKK for all støtte og all forbønn i årene dere har støttet Tuinuane!! Guds velsignelse til dere alle!
Hilsen fra Gunnveig og Ernst

 Knudsen

 

INFO 2014

I løpet av 2014 hadde vi det privilegium å møte og jobbe blant kvinner og fortsatte å styrke gruppene gjennom opplæring i sparing, samt om familie- og helsemessige problemer. Vi arbeider med treninger og vanlige gruppemøter som normalt starter med bønn. Vi har  registrert mange suksesshistorier. I  Tuinuane-prosjektet har vi sett grupper vokse åndelig og også blitt til stor hjelp i de lokale kirkene. Mange har lært Jesus Kristus å kjenne.
I løpet av året har prosjektet sett vekst ved at flere grupper har blitt dannet. Dette har skapt en økt interesse for prosjektarbeid i ulike lokalsamfunn.

Vi setter pris på deres utrettelige innsats for å støtte det gode arbeidet i Kenya. Dette arbeidet handler om å forvandle menneskers liv, og vi håper dette vil fortsette i fremtiden.
Må Gud velsigne dere for det gode arbeidet dere gjør.

Med vennlig hilsen Rodah og Grace (bildet)

 

INFO 2013

Rodah Mutave skriver: Året 2013 har forløpt godt, til tross for utfordringer med nytt lederskap I så vel kirken som hos myndighetene. Prosjektet har fått mange nye medlemmer på grunn av suksessen forrige år.
Tuinuane's tilbud vokser raskt, ettersom folk trenger et sikkert sted å plassere sine penger, og hvor de også får kreditt. Etableringen av Tuinuane-gruppe, som er en metode for å redusere fattigdom blant kvinner i pinse-kirken (FPFK) og i kommunene rundt omkring, har vist at de fattige trenger finansielle tjenester og, enda viktigere, har et potensiale til å forbedre sine levekår.
Prosjektet oppfyller ikke bare de økonomiske behovene til medlemmene, men møter også den sosiale og åndelige delen. Sosialt føler kvinnene å ha tilhørighet og ha en stemme hvor de sammen kan fremme sine behov. Under de ukentlige møtene, har kvinnene mulighet til å lese Guds Ord, be sammen og dele vitnesbyrd om hva Gud har gjort for dem. Prosjektet har opplevd at liv bli

r forvandlet gjennom gruppene.
Utrolig nok, har kvinner som er medlemmer i Tuinuane-grupper, tatt initiativ til å endre sine liv gjennom inntektsbringende aktiviteter. De gjør god bruk av de lokalt tilgjengelige ressurser for å tjene penger, kombinere med lån som de mottar fra sine grupper. Noen av aktivitetene kvinnene er involvert i, er salg av grønnsaker, frukt, frokostblandinger, brukte klær, har dagligvare butikker og jordbruk.
Ved utgangen av desember 2013 hadde prosjektet mer enn 1200 grupper og ca. 30.000 medlemmer.
Vår dyptfølte takknemlighet til alle vennene og samarbeidspartnere, som har gjort dette arbeidet mulig. Spesiell anerkjennelse til de norske menighetene, Gunnveig og Ernst for utrettelige innsats for å støtte prosjektet i alle disse år. Må den allmektige Gud velsigne dere alle.

 

INFO 2012:

Kvinneprosjektet har vist seg å være et stort hjelpemiddel for kvinner hvor hele familier har opplevd fremgang. Enkelte lokalsamfunn har blitt totalt forvandlet etter at fattigdom og alkoholisme har blitt byttet ut med bibelgrupper og vekts i familiens økonomi. Da prosjektet Tuinuane ble påbegynt for 7 år siden ble det startet med en målsetting med å hjelpe kenyanske kvinner.

Dette ble gjort etter at alfabetiserings-programmet som hadde pågått i fem år, hadde vært en stor suksess. Deretter registrerte vi at der var store behov for videre oppfølging i økonomi for kvinner, både for familiens finansielle behov, men like mye for kvinner som arbeidet ute på markedsplassene. 
Det ble tilrettelagt et undervisningsprogram som kunne gi kvinnene en grundig innføring i økonomi, til bruk både for privat bruk og som «forretningskvinner» på markedsplassene. 

Én gang i uken samles gruppene for å gjøre oppdatering av inntekt og utgående lån, og ikke minst, her kommer de sammen omkring Guds Ord. Kvinnene kommer fra forskjellig religiøs bakgrunn, ikke minst muslimer. Gjennom sang, bønn og vitnesbyrd får alle deltagerne høre evangeliet, og mange har mottatt Jesus som frelser. 

Rodah og Grace er ledere

 

INFO 2011

Vi har i mange år støttet Masai-kvinneprosjekt, som er i en fremragende utvikling. Det går inn i nye område og etablerer nye grupper, og «Tuinuane» blir karakterisert som en stor suksess hvor både menighet og lokalsamfunn opplever positive resultater. Gunnveig og Ernst Knudsen er vår kontakt til arbeidet. De sier: Gjennom en 10-ukers periode i Kenya i høst har vi fått oppsøke vår gamle samarbeidspartner «Free Pentecostal Fellowship in Kenya» (FPFK). Her har vi gjennom mange år tidligere fått gi tiden vår i misjonens tjeneste, og det var med store forventninger vi denne gangen reiste ut.


Hvordan var arbeidet i dag? Vi ble ikke skuffet. Det som er blitt sådd av mange misjonærer tidligere, er ikke kommet på steingrunn. evangeliet har slått rot, og selv om de fastboende misjonærer har forlatt landet, registreres det stor fremgang og iver i evangeliets tjeneste. Etter å ha besøkt menigheter i møter og seminarer har vi kjent Guds nærvær og velsignelse, og gjennom FPFKs arbeid har vi opplevd at der er både fremgang og vekst.


Det arbeid som menigheter har utført gjennom sine misjonærer viser seg som en fruktbar og rik virksomhet. FPFK er organisasjonen som norske og svenske misjonærer i fellesskap har arbeidet sammen i fra 1950-60 tallet. Organisasjonen har hatt en eksplosiv fremgang og arbeider i dag i 19 regioner, med over 500 menigheter spredt utover i store deler av landet. Den som satser på misjon blir ikke skuffet. 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik