Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

 Bønnedagen i Metodistkirken, 8. mars 2010

 

Kvinnenes internasjonale bønnedag 5. mars ble i år holdt i Metodistkirken. Det var samlet ca. 60 kvinner fra de forskjellige menighetene i byen.


Bibeltekstene og bønnene som ble lest, var i år skrevet av kvinner i Kamerun, og det var sterke tekster som kom fram. Laila Rokstad sang og spilte for oss. Kongomisjonær Petra Sveum (bildet) talte varmt og engasjerende over tekst fra Jesaia 42, 10 - 17. Vi kritiserer, men det er Gud som skal hevne, ikke vi! Vi skal be for folk.  Det er ikke nødvendig å være enig med de rundt oss, men vi skal be for dem likevel.

Lovsang er ikke bare ei gruppe som står foran ei forsamling og synger. Våre liv er vår lovsang. Ser andre det? Opplever de Kristus gjennom oss?  Hverdagens lovsangsgruppe er VI!

Det ble også tatt opp kollekt, som går uavkortet til kvinner i Kamerun. Det kom inn over kr. 6000,-

Etter samlingen, ble det servert deilige kaker og kaffe i Wesleysalen.

Det var ei sterk samling, og vi kjente at Jesus var midt iblant oss.

 

 

 


 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik