Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

Se http://pymweb.com/

 

INFO 2014

 

PYM er forkortelsen for “De norske pinsemenigheters ytremisjon”. PYM koordinerer misjonsengasjementet i Pinsebevegelsen. Sammenlignet med andre kristne misjonsorganisasjoner i Norge, regnes pinse-misjonen som den tredje største misjonsvirksomheten.

Pinsemenighetene er i dag engasjert i ca 50 land og har om lag 100 aktive misjonærer som er i tjeneste ute.

I tillegg til menighets-basert misjon, drives det flere misjonsstiftelser som har tilknytning til en lokal pinsemenighet eller av pinsevenner privat. Dette betyr at pinsevennenes misjonsarbeid er svært desentralisert og mangfoldig.


David Axell er medlem i styret for PYM. Menigheten støtter PYM med kr 70 pr medlem.

 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik