Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

Skattefritak - oppdatert 19.01.2019

 

Gaver til Pinsemenigheten Betania gir rett til skattefradrag. Nedenfor har vi samlet informasjon om ordningen og hvilke konsekvenser denne får både for den som gir og menigheten som mottar gaver.

 

I 2000 ble skatteloven endret slik at gaver til visse frivillige organisasjoner ga rett til skattefritak, det vil si at deler av gavebeløpet kan føres som fradrag i inntekten før skatt blir beregnet. Dette gjelder også gaver til Pinsemenigheten Betania.

 

For å få skattefradrag må gaver til sammen utgjøre mellom kr 500,- og kr. 50.000,-  i løpet av et år.

 

For ektefeller gjelder følgende; Gir den ene ektefellen mer enn kr 50.000, kan det overskytende beløp føres på den andre ektefellen.


Ordningen med skattefritak for gaver til Pinsemenigheten Betania
forutsetter at opplysninger om giver og gavebeløp blir rapportert til skattemyndighetene. Dette gjelder navn, adresse og personnummer (11 siffer) til giver samt samlet gavebeløp gitt til Pinsemenigheten Betania i løpet av inntektsåret.

 

Gavemottaker må registrere disse opplysningene og rapportere dem videre til skattemyndighetene for at den som gir gaven skal få skattefritak. Rapporteringen skjer elektronisk og opplysningene vil kun bli brukt av skattemyndighetene for å beregne skatt.

 

Også gaver gitt pr VIPPS kan registreres for skattefritak. Også for VIPPS må en registreres i menigheten (KLIKK!)

 

Pinsemenigheten Betanias medlemsregister har fødselsnummer til alle medlemmer av menigheten. Denne type  informasjon (fødselsnummer, gaver og lignende) blir behandlet konfidensielt og gjøres kun kjent for de som  har fullmakt til dette.


Ikke alle som gir en gave til Pinsemenigheten Betania ønsker skattefritak. Du velger derfor selv om gaven skal  rapporteres til skattemyndighetene. I begynnelsen av året vil giveren få tilsendt en årsoppgave (fra PSGS) med  oversikt over hvilke opplysninger som er sendt til skattedirektoratet.


Du må ta kontakt med menighetens regnskapsfører om du ønsker skattefritak på gaver. Du kan skrive ut vedlagte skjema, og levere det til menighetens ledelse.
KLIKK HER


Anonyme gaver eller kontantgaver gitt i kollekten vil ikke gi rett til skattefritak.

 

 

SKATTEETATENS OMTALE AV SKATTEFRITAK

 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik