Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

 

 

Menighetens telefon: 970 99 620                 

betania.larvik@gmail.com

Lederråd:

 

Pastor Øyvind Toeneiet - 970 99 620

oyvindtoeneiet@hotmail.com

David Axell -  (2017 - 2020) - 481 85 776

davidandersaxell@gmail.com

Tommy Fredriksen (2016 - 2019) - 406 44 451

fredriksentommy8@gmail.com

 

 

Drift

 

Rudolf Leif Larsen (driftsleder), (2017 - 2020) - 900 28 740

betania.larvik.regnskap@gmail.com

 

 

 

 

Husstyret

 

Tore Mossum - leder - 906 87 626

 

Ann-Beathe Martinsen - 456 04 864

abm1958@gmail.com

Hilde Marthinsen - 930 21 452

marthinsenh@gmail.com

Helen Johanne Pettersen - 928 24 176

helenjohanne@hotmail.com 

Raymond S. Pedersen

 

Rudolf Leif Larsen

rudolf.leif.larsen@lf-nett.no

Solveig Johannessen

 

 

 

Brannvern

 

David Axell - 481 85 776

davidandersaxell@gmail.com

 

 

Multimedia:

 

David Axell - 481 85 776

 davidandersaxell@gmail.com

Patrick Axell -

 

Svein-Anders Andersen - 920 88 764

 

Rudolf Leif Larsen - 900 28 740

 

 

 

Sang og musikk

 

HallelujaGutta - 454 69 569

hr.wergeland@gmail.com

Ruth-Wenche Mossum - 907 67 614

ruthwemo@hk-sandnes.no

Sylvi-Ann Haugen - 480 56 374

 

Eigil Rognlien - 980 75 695

e-rognli@online.no

Rudolf Leif Larsen - 900 28 740

rudolf.leif.larsen@lf-nett.no

Mette Toeneiet

 

Tommy Fredriksen (2016 - 2019) - 406 44 451

 fredriksentommy8@gmail.com

 

 

Teknikere:

 

David Lindhjem  - 900 68 800

david777@online.no

Tor Ricard Johansen - 915 79 909

 

 

 

Søndagsskolen

 

Synnøve Andersen - 951 80 473

 

 

 

Evangelisering

 

Roy Nilsen - 918 61 680

 

Hans Robert Wergeland

 

 

 

Formiddagstreffet (tirsdag)

 

Harald Storrønningen -

 

Gunnar Harkestad - 456 19 759

 

 

 

Ungdomsarbeid / TenTro

 

Øyvind og Mette Toeneiet - 970 99 620

 

Roy Nilsen

 

Rune Holm

 

David Axell

 

 

 

Fest- og arrangement

 

Ann Beate Martinsen - 456 04 864 

abm1958@gmail.com

Hilde Marthinsen

marthinsenh@gmail.com

 

 

Møtevertene

 

Beate Klein (leder) - 906 86 445

sveinowe@broadpark.no

 

 

Misjonsråd

 

Rolf Tore W. Nielsen - 900 36 776

rolftw7@gmail.com

David Axell - 481 85 776

 

Sylvi-Ann Haugen - 480 56 374

 

Rudolf Leif Larsen - 900 28 740

 

 

 

Bibel, bønn og brød

 

Eigil Rognlien - 980 75 695

David Lindhjem - 900 68 800

 

Ann Beate Martinsen - 456 04 864

 

 

 

Diakon-team

 

Harald Storrønningen

 

Hilde Marthinsen

 

Tore Mossum

 

Arne Nilsson

 

Rudolf Leif Larsen

 

Audun Sigtor Berg

 

Øyvind Toeneiet - 970 99 620

 

 

 

Larvik Kristne Radio (BeLa):

 

Morten Lindhjem - 901 61 563

morten@perleporten.org

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik