Pinsemenigheten

BETANIA Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

 Ledelsen / arbeidsgrupper i Betania, Larvik
 

ADRESSE og KART

 

 

 

Menighetens telefon: 92 44 95 98           

betania.larvik@gmail.com

 

 

Ansatte:

 

Thomas Hyttedalen: Pastor/Daglig leder

thomas.hyttedalen@gmail.com

Glenn Ruben Furu-Borgen: Barne- og Ungdomspastor

furuborgen@gmail.com

Liubou Zavadskaya: Renhold

 

 

 

Lederråd

 

Thomas Hyttedalen                         924 49 598 - Pastor/Daglig leder

 

Gunnar Harkestad  (2021-2024)   456 19 759 - styreleder

gunnar@harkestad.net

Tommy Fredriksen  (2021-2026)   922 53 990

fredriksentommy8@gmail.com

Sylvi Ann Haugen    (2021-2026)   480 56 374

sylvi.ann.haugen@gmail.com

Tom Langerud          (2021-2024)   456 12 272

tommlangerud@hotmail.com

Hilde Marthinsen    (2021-2024)   930 21 452

marthinsenh@gmail.com

 

 

 

 

Regnskap

 betania.larvik.regnskap@gmail.com

Vigdis Gran - 924 66 447

 vigdis.gran.hansen@gmail.com

 

 

PSGS

 

 

 

Rudolf Leif Larsen - 900 28 740

rudolf.leif.larsen@lf-nett.no

 

 

Intern-revisor

 

Ruth-Wenche Mossum - 907 67 614

 

 

 

Drift

 

Gunnar Harkestad (2021 - 2022) - 456 19 759

gunnar@harkestad.net

 

 

Husstyret

 

Tore Mossum - leder - 906 87 626

tore@mossum.no

Ann Beate Martinsen - 456 04 864

abm1958@gmail.com

Hilde Marthinsen - 930 21 452

marthinsenh@gmail.com

Helen Johanne Pettersen - 928 24 176

helenjohanne@hotmail.com 

Marita Jensen - 922 86 808

majensen62@gmail.com 

 

 

Brannvern

 

David Axell - 481 85 776

davidandersaxell@gmail.com

 

 

Web-ansvarlig - www.bela.no

 

Rudolf Leif Larsen - 900 28 740

rudolf.leif.larsen@lf-nett.no

 

 

FACEBOOK / plakat / ØP-annonse

 

Gunnar Harkestad - 456 19 759

gunnar@harkestad.net

 

 

Multimedia:

 

Celine Axell - 450 55 183

 davidandersaxell@gmail.com

Patrick Axell - 403 45 055

 axellandrepatrick@gmail.com

Kasper Bredal Pedersen - 971 34 481

 bpkasper97@gmail.com

Taina Larsen - 465 21 346

 tainalarsen@gmail.com

Rudolf Leif Larsen - 900 28 740 (koordinerer)

 rudolf.leif.larsen@lf-nett.no

Arild Endre Pettersen - 404 78 481

 

 

 

Sang og musikk

 

Roy Nilsen - 454 69 569

roynilsen79@hotmail.com

Ruth-Wenche Mossum - 907 67 614

ruthwemo@hk-sandnes.no

Sylvi-Ann Haugen - 480 56 374 (Sang og musikk-koordinator)

sylvi.ann.haugen@gmail.com

Rudolf Leif Larsen - 900 28 740

rudolf.leif.larsen@lf-nett.no

Mette Toeneiet - 911 41 936

mette.g.toeneiet@fonix.as 

Tommy Fredriksen - 406 444 51

fredriksentommy8@gmail.com

Svein Anders Andersen -  969 25 259

sveiande.a@icloud.com

Liubou Zavadskaya

 

 

 

Teknikere:

 

Tor Ricard Johansen - 915 79 909

trichjo@online.no 

 

 

Søndagsskolen

 

 

 

Varmepumper (regulering av oppvarming)

 

Hilde Marthinsen - 930 21 452

 marthinsenh@gmail.com

Rudolf Leif Larsen - 900 28 740 

 rudolf.leif.larsen@lf-nett.no

 

 

Evangelisering

 

Roy Nilsen - 918 61 680

roynilsen79@hotmail.com

 

 

Formiddagstreffet (tirsdag)

 

Harald Storrønningen - 952 41 385

 

Gunnar Harkestad - 456 19 759

gunnar@harkestad.net

 

 

Ungdomsarbeid / TenTro

 

Øyvind Toeneiet - 970 99 620

 oyvindtoeneiet@hotmail.com

Mette Toeneiet - 911 41 936 - leder

 mette.g.toeneiet@fonix.as 

Lovise og Roy Nilsen - 918 61 680

 roynilsen79@hotmail.com

David Axell - 481 85 776

davidandersaxell@gmail.com

Elisabeth Larsen Axell - 479 03 676

axell.larvik@gmail.com 

 

 

Fest- og arrangement

 

Ann Beate Martinsen - 456 04 864 

abm1958@gmail.com

Hilde Marthinsen - 930 21 452

marthinsenh@gmail.com

Solveig Johannessen - 468 51 283

 solveigjohann@gmail.com

Brit-Lajla Larsen - 907 21 307

britlajla@gmail.com

Marita Jensen - 922 86 808

majensen62@gmail.com

Runa Skattum - 997 24 818

runas.massasje@hotmail.com 

Helen Johanne Pettersen - 928 23 176

helenjohanne@hotmail.com 

 

 

Pyntekomite

 

Helen Johanne Pettersen - 928 24 176

helenjohanne@hotmail.com 

Marita Jensen - 922 86 808

majensen62@gmail.com 

 

 

Møtevertene

 

Elisabeth Larsen Axell - 479 03 676

axell.larvik@gmail.com

 

 

Misjonsråd

 

David Axell - (2021 - 2024) - 481 85 776

davidandersaxell@gmail.com 

Sylvi-Ann Haugen - (2021 - 2024) - 480 56 374

sylvi.ann.haugen@gmail.com 

Rudolf Leif Larsen - (2021 - 2024) - 900 28 740 - PyMisjon. Kongo.

rudolf.leif.larsen@lf-nett.no 

 

 

Mitt Fadderbarn

 

Elisabeth Larsen Axell - 479 03 676

axell.larvik@gmail.com

 

 

Bibel, bønn og brød

 

Gunnar Harkestad - 456 19 759

Hilde Marthinsen - 930 21 452

 

 

 

Møteverter

 

Elisabeth Larsen Axell - 479 03 676

axell.larvik@gmail.com

 

 

Torsdags-bønnemøtet

 

Lovise og Roy Nilsen - 918 61 680

roynilsen79@hotmail.com 

Arne Nilsson - 944 77 388

 

 

 

Sang og vitnemøtet

 

Tommy Fredriksen - 406 444 51 (leder)

fredriksentommy8@gmail.com 

 

 

Besøkstjenesten

 

Hilde Marthinsen - 930 21 452

marthinsenh@gmail.com 

Tore Mossum - 906 87 626

tore@mossum.no 

Arne Nilsson - 944 77 388

 

Rudolf Leif Larsen - 900 28 740

rudolf.leif.larsen@lf-nett.no 

Audun Sigtor Berg - 469 92 150

 

Harald Storrønningen - 952 41 385

 

David Axell - 481 85 776

davidandersaxell@gmail.com 

 

 

Utleie-kalender

 

Ann Beate Martinsen - 456 04 864 

abm1958@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2023 Pinsemenigheten Betania, Larvik