Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

Slik skriver du testamente

 

Det er noen regler for hvordan et testamente skal utformes. Her har du de viktigste av dem.

 

 

Hva kan testamenteres

Hva som helst kan testamenteres bort - kontanter, aksjer, fondsandeler og eiendommer. Du kan testamentere bort en bestemt gjenstand eller en andel (prosent) av det du etterlater deg. Ideelle organisasjoner er fritatt for arveavgift, slik at hele summen du testamenterer går rett til kreftsaken.

 

Om fordeling av arv

Hvis du ikke skriver et testamente, er det arveloven som bestemmer hvordan det du etterlater deg blir fordelt mellom din familie. Arveloven bestemmer også hvor mye som kan testamenteres bort. Det av din formue som ikke er bundet opp etter loven, kan du testamentere slik du vil. Her er de viktigste bestemmelsene i arveloven:

 

Hvis du er ugift og ikke har barn

 • Du kan testamentere til hvem du vil uten begrensninger i arveloven. 

Hvis du har barn:

 • Barn, barnebarn og oldebarn (såkalte livsarvinger) har krav på 2/3-deler av det du etterlater deg ( al § 29). Dette kalles pliktdelsarv og kan ikke testamenteres bort til andre.

Hvis du er gift:

 • Din ektefelle har krav på 1/4-del av det du etterlater deg, eller minstearv på 4 ganger grunnbeløpet hvis du har barn. (al § 6) .
 • Hvis du ikke har barn og dine nærmeste slektninger er dine foreldre/ søsken/ søskenbarn/ søskens barnebarn, har ektefellen din krav på halvparten av det du etterlater eller 6 ganger grunnbeløpet (al § 6)
 • Hvis dine nærmeste slektninger er besteforeldre, onkler/ tanter, kusiner/ fettere, arver din ektefelle alt etter deg. (al §)

Slik setter du opp testamentet

Det er viktig å passe på at et testamente blir klart formulert - helt i tråd med dine ønsker, og i samsvar med reglene i arveloven. Det er ikke et krav at en advokat må sette opp ditt testamente, men det er en del lovbestemte formkrav som må følges for at et testamentet skal være gyldig. Ofte kan det derfor være fornuftig å få hjelp av en advokat. Disse formkravene følges for at testamentet skal være gyldig :

 • Testamentet må være skriftlig.
 • Den som oppretter testamentet (testator), må skrive under på testamentet, eller bekrefte sin signatur, med to vitner til stede.
 • Hvis testator ikke er fysisk i stand til å undertegne selv, kan dette skje med såkalt «påholden penn».
 • Vitnene må være over 18 år og myndige.
 • Testamentsvitnene må undertegne testamentet mens testator og begge vitnene er til stede samtidig.
 • Vitnene må vite at det er et testament, men de trenger ikke kjenne til innholdet i testamentet.
 • Vitnene eller vitnenes familie må ikke være tilgodesett i testamentet.
 • Testamentsvitnene må ikke ha et tjenesteforhold hos en person eller institusjon / organisasjon som er tilgodesett i testamentet.

Ta gjerne kontakt med oss på betania.larvik@gmail.com, så kan vi hjelpe deg videre. 

 

Her har du et eksempel på testamente: KLIKK HER!

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik