Dette skjer i uke 25:.
Tirsdag kl 1800:

Life gruppe.
Torsdag kl 1900-2000:
Bønn i bønnerommet.
Lørdag kl 1800:
St. Hans feiring på Rekkevik stranda. Grilling, leker, Quiz mm. NB! Ta med Grillmat.
Søndag kl 1800:
Sammen i sommer møte i Metodisten Øyvind Toeneiet taler. Musikk: Larvik lovsang.

Kom å bli utrustet til all god gjerning.