Dette skjer i uke 50:
Tirsdag kl 1100:

Formiddagstreff. Gunnar Harkestad taler.
Tirsdag kl 1800-2000:
Life gruppe.
Lørdag kl 1800:
Sang og vitnemøte. Tommy Fredriksen leder.
Søndag kl 1200:
Besøk fra Vintreet NPAI. Møteleder: Øyvind Toeneiet Musikk: Tommy og Mette Søndagskole.

Kom å bli utrustet til all god gjerning.