Dette skjer i uke 11 til 13.

Alle møter i uke 11 til 13 utgår pga corona smitte.

Ønsker du samtale, forbønn kan du ringe 456 19 759 / Gunnar Harkestad

Bli utrustet til all god gjerning.