Dette skjer i uke 42:
Tirsdag kl 1800-2000:
Life gruppe.
Onsdag kl 1900:
BBB. Eva Osvold Sundar underviser.
Lørdag kl 1800:
Sang og vitnemøte. Tommy Fredriksen ansvarlig..
Søndag kl 1700:
Møte Egil Johansen taler. Søndagskole. Kafè

Kom å bli utrustet til all god gjerning.