Dette skjer i uke 3:
Tirsdag kl 1100:
Formiddagstreff: Gunnar Harkestad taler.
Tirsdag kl 1800-2000:
Lifegruppe.
Onsdag kl 1900-2100:
BBB David Linghjem undervise. Tema: Julens mysterier.
Torsdag kl 1930-2030:
Bønn i bønnerommet.
Fredag kl 1930-2200:
Ungdomsmøte.
Lørdag kl 1800:
Sang og vitnemøte. Tommy Fredrisken ansvarlig.
Søndag kl 1200:
Møte Øyvind Toeneiet taler. Sang: Tommy og Mette. Barnevelsignelse Søndagsskole. Kafè.

Kom å bli utrustet til all god gjerning.