Dette skjer i uke 21.
Tirsdag kl 1100: Formiddagstreff
Tirsdag kl 1800: Lifegruppe
Onsdag kl 1900: BBB. Eigil Rognlien underviser
Torsdag kl 1900: ÅRSMØTE
Fredag kl 1930: Ungdomsmøte Input.
Lørdag kl 1800: Sang og vitnemøte
Søndag kl 1200: Tommy Fredriksen synger og taler.Misjons-innsamling. Søndagskole.

Kom å bli utrustet til all god gjerning!