Tirsdag 23. februar - torsdag 25. februar kl 1900: BØNN

Søndag 28. februar kl 1800: Gunnar Harkestad taler. Tommy med team synger.

Søndag 7. mars: Årsfest kl 1200. Gunnar Harkestad taler. Roy og Tommy m/ fl. synger

Middag i peisestuen. Påmelding Hilde tel 930 21 452

VELKOMMEN!!