Dette skjer i uke 50.

Tirsdag kl 1100: Formiddagstreff Gunnar Harkestad taler.
Torsdag kl 1900: Bønn
Fredag kl 1930: Ungdomsmøte Input
Lørdag kl 1800: Sang og vitnemøte.
Søndag kl 1200: Sang i advent Anette og Daniel Augdahl synger. Møteleder Gunnar Harkestad

Kom å bli utrustet til all god gjerning.