Dette skjer i uke 22.

1. pinsedag kl 1800: Tor Inge Andersen taler. Han er pastor i Filadelfia, Grimstad. Tidliger misjonær i Peru, Nikaragua og Spania.

Mette og Roy synger.

Vi følger smittevernreglene nøye!

Bli utrustet til all god gjerning.