Dette skjer i uke 50:

Torsdag 14. des. kl 1900-2000:
Bønn i bønnerommet.

Fredag 15. des. kl 1900:
Filmkveld med Input.

Lørdag 16. des. kl 1800:
Sang og vitnemøte. Tommy Fredrisken ansvarlig

Søndag 17. des. kl 1200:
Møte Øyvind Toeneiet taler. Lede:Tpommy Fredriksen Musikk: Tommy Fredriksen og Mette Toeneiet.

 
Kom å bli styrket til all god gjerning.