Lørdag 15. mai kl 18: Sang og vitnemøte. Tommy Fredriksen leder

Søndag 16. mai kl 18: Tommy Fredriksen synger og taler.

Tirsdag 18. mai kl 11: Formiddagstreff

Torsdag 20. mai kl 19: Bønn