Dette skjer i uke 33:.
Tirsdag 14.8. kl 1100:
Formiddagstreff Magne Madsen taler.
Søndag 17.8. kl 1700:
Samlingsfest. Øyvind Toeneiet taler. Musikk: Lovsangsteam. Bevertning

Kom å bli utrustet til all god gjerning.