Dette skjer i uke 12
Tirsdag kl 1800-2000:

Lifegruppe
Onsdag kl 1900:
BBB .
Torsdag kl 1900:
Bønn i bønnerommet.
Fredag kl 1930:
Input Ungdomsmøte.
Lørdag kl 1800:
Sang og vitnemøte.
Søndag kl 1200:
Arbeidsmøte for medlemmer av Betania. Kafè

Kom å bli utrustet til all god gjerning.