Dette skjer i uke 42.
Tirsdag kl 11:
Tore Gunnar Olsen taler
Onsdag kl 19:
BBB
Torsdag kl 1930: BØNN
Fredag kl 1930:
Ungdomsmøte
Lørdag kl 18: Sang og vitnemøte
Søndag kl 12: Egil Johansen synger og taler. Søndagsskole..

Kom å bli utrustet til all god gjerning.