Dette skjer i uke 5.

Tirsdag kl 1100: Formiddagstreff Øyvind Toeneiet taler
T
orsdag kl 1900: Meighetsmøte. Møtetid behandles.
Fredag kl 1930: Ungdomsmøte Input.
Lørdag kl 1800: Sang og vitnemøte
Søndag kl 1200: Møte Tommy Fredriksen taler. Musikk: Tommy Fredrisken. Søndagskole.

Kom å bli utrustet til all god gjerning.