Dette skjer i uke 8.

Torsdag kl 1900: Bønn.
Fredag kl 1930: Ungdomsmøte Input vinterferie.
Lørdag kl 1800: Sang og vitnemøte
Søndag kl 1200: Hermann Mentzoni taler. Musikk: Sylvi-Ann og Rudolf

Kom å bli utrustet til all god gjerning.