Dette skjer i uke 16:
Tirsdag kl 1100:
Fromiddagstreff. Alf Petter Hammersmark taler
Tirsdag kl 1800:
Life gruppe.
Onsdag kl 1900:
BBB Tone Cecilie Due underviser.
Torsdag kl 1900:
Menighetsmøte. NB! Brannøvelse for alle med nøkkel.
Fredag kl 1900:
Ungdomsmøte Input.
Lørdag kl 1800:
Sang og vitnemøte.
Søndag kl 1200:
Misjonsmøte. Rudolf L. Larsen taler. Søndagsskole.

Kom å bli utrustet til all god gjerning.