Dette skjer i uke 47.

Tirsdag kl 1900-2200: Marta - Maria-kveld.
Onsdag kl 1900: Menighetsmøte
Torsdag kl 19: Bønn
Fredag kl 1930: Ungdomsmøte
Lørdag kl 18: Sang og vitnemøte.
Søndag kl 12: Jonny Borge synger og taler. Tommy Fredriksen synger. Møteleder: Gunnar Harkestad. Brødsbrytelse.

Kom å bli utrustet til all god gjerning.