Dette skjer i uke 46:
Tirsdag kl 1800-2000:
Life gruppe.
Onsdag kl 1900:
BBB. David Lindhjem underviser.
Torsdag kl 1930:
Bønn i bønnerommet.
Lørdag kl 1800:
Sang og vitnemøte. Tommy Fredriksen leder.
Søndag kl 1200:
Tommy Fredriksen taler. Møteleder: Øyvind Toeneiet. Musikk: Tommy. Søndagskole. Kafè

Kom å bli utrustet til all god gjerning.