Dette skjer i uke 34.

Tirs
dag kl 1100: Formiddagstreff hvor Ove Arnoldsen taler
Lørdag kl 18: Sang og vitnemøte
Søndag kl 12: Tommy Fredriksen synger og taler.

Kom å bli utrustet til all god gjerning.