Dette skjer i uke 39:
Tirsdag kl 1100:

Formdiddagstreff Ole Johs Jorud taler.
Tirsdag kl 1800-2000:
Lifegruppe

Onsdag kl 1900-2100:
BBB Terje Berg underviser: Ordet om korset, Bibelen og våre liv.
Torsdag kl 1800-1900:
Tentro undervisning.
Torsdag kl 1900
Menighetsmøte.
Søndag kl 1200:
Misjonsmøte: Øyvind Toeneiet taler. Musikk: Sylvi Ann m.fl. Nattverd. Kafé til inntekt for Tentro tur.

Kom å bli utrustet til all god gjerning.