Dette skjer i uke 7:

Tirsdag 13. feb. kl 1800-2000:
Life gruppe. Samtaler om tro og liv. Alle velkommen.

Onsdag 14. feb. kl 1900:
Bibel, bønn og brød. David Lindhjem: Tessaloniker brevet.

Torsdag 15. feb. kl 1900-2000
Bønnemøte i bønnerommet.

Fredag 16.feb. kl 1900:
Ungdomsmøte input. Overnatting til lørdag.

Lørdag 17.feb. kl 1800:
Sang og vitnemøte. Hans Petter Marthinsen (HP) taler.

Søndag 18. feb. kl 1200:
Møte: Tommy Fredrisken taler. Musikk: Toy og Mette.

Kom å bli styrket til all god gjerning.