Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

 

Noen viktige linker:

             

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

MØTEPLAN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

 

HVA SKJER NÅ?

 

 

  

 

 

 

 

 

Salme 118

1Takk Herren, for han er god, evig varer hans miskunn.          
2 Israel skal si: Evig varer hans miskunn.          
3 Arons hus skal si: Evig varer hans miskunn.          
4 De som frykter Herren, skal si: Evig varer hans miskunn.
5 Jeg var i trengsel og ropte til Herren, han svarte og førte meg ut i åpent    land.          
6 Herren er med meg, jeg frykter ikke. Hva kan mennesker gjøre    meg?          
7 Herren er med meg, han hjelper meg, jeg kan se på dem som hater    meg.          
8 Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å stole på mennesker.
9 Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å stole på fyrster.         
10 Alle folkeslag omringet meg,  i Herrens navn slo jeg dem tilbake.          
11 De var omkring meg på alle kanter, i Herrens navn slo jeg dem      tilbake.          
12 De var omkring meg som bier. De sluknet som ild i tornekratt, i Herrens      navn slo jeg dem tilbake.

13 De presset meg hardt, jeg holdt på å falle, men Herren hjalp meg.          
14 Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse.          
15 Hør, det er jubel og seiersrop i de rettferdiges telt! Herrens høyre hånd      gjør storverk,
16 Herrens høyre hånd løfter opp. Herrens høyre hånd gjør storverk.
17 Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger.          
18 Hardt har Herren tuktet meg, men han overga meg ikke til døden.           
19 Lukk rettferds porter opp for meg, jeg vil gå inn og prise Herren!          
20 Dette er Herrens port, her går de rettferdige inn.          
21 Jeg priser deg fordi du svarte meg, du ble min frelse.         
22 Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein.          
23 Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne.          
24 Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på     den!          
25 Herre, frels! Herre, la det lykkes!          
26 Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Vi velsigner dere fra      Herrens hus.          
27 Herren er Gud, han lyser for oss. Bind festofferet til alterhornene med      tau!           
28 Du er min Gud, jeg takker deg,  min Gud, jeg opphøyer deg.          
29 Takk Herren, for han er god, evig varer hans miskunn.

 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik