Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

 

Noen viktige linker:

 

Melding fra HUS-styret

             

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

MØTEPLAN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

 

HVA SKJER NÅ?

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 En lovsang av David - salme 145.
        
         Jeg vil opphøye deg, min Gud og konge,
          og velsigne navnet ditt til evig tid.
          
   
  2 Jeg vil velsigne deg hver dag
          og lovsynge navnet ditt til evig tid.
          
   
  3 Stor er Herren og verdig lov og pris,
          hans storhet kan ingen granske.
          
   
  4 Slekt etter slekt priser dine gjerninger
          og forteller om dine storverk.
          
   
  5 Jeg grunner på din høye herlighet og ære
          og på dine underfulle ord.

 

               

 

  

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik