Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

 

Noen viktige linker:

 

Melding fra HUS-styret

             

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

MØTEPLAN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

 

HVA SKJER NÅ?

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Salig er den som ikke følger lovløses råd,
          ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,
          
   
  2 men har sin glede i Herrens lov
          og grunner på hans lov dag og natt.
          
   
  3 Han er lik et tre plantet ved rennende vann.
          Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke.
          Alt han gjør, skal lykkes.
          
   
  4 Slik er det ikke med de lovløse.
          De er lik agner som spres for vinden.
          
   
  5 Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen,
          ingen syndere i flokken av rettferdige.
          
   
  6 For Herren kjenner veien de rettferdige går,
          men de urettferdiges vei fører vill.

Salme 1                  

 

  

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik