Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

 

Noen viktige linker:

 

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

MØTEPLAN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

 

HVA SKJER NÅ?

 

 

  

 

 

 

 

 

Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,  men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt.  Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til. Ikke så de ugudelige, men de er lik agner, som spredes av vinden.  Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.  For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne. Salme 1  
               

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik