Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

Skattefritak - oppdatert 07.03.2023

Gaver til Pinsemenigheten Betania gir rett til skattefradrag. Nedenfor har vi samlet informasjon om ordningen og hvilke konsekvenser denne får både for den som gir og menigheten som mottar gaver.

I 2000 ble skatteloven endret slik at gaver til visse frivillige organisasjoner ga rett til skattefritak, det vil si at deler av gavebeløpet kan føres som fradrag i inntekten før skatt blir beregnet. Dette gjelder også gaver til Pinsemenigheten Betania. For å få skattefradrag må gaver til sammen utgjøre mellom kr 500,- og kr. 25.000,- i løpet av et år (i 2023).

Ordningen med skattefritak for gaver til Pinsemenigheten Betania forutsetter at opplysninger om giver og gavebeløp blir rapportert til skattemyndighetene. Dette gjelder navn, adresse og personnummer (11 siffer) til giver samt samlet gavebeløp gitt til Pinsemenigheten Betania i løpet av inntektsåret.

Gavemottaker må registrere disse opplysningene og rapportere dem videre til skattemyndighetene for at den som gir gaven skal få skattefritak. Rapporteringen skjer elektronisk og opplysningene vil kun bli brukt av skattemyndighetene for å beregne skatt.

Pinsemenigheten Betanias medlemsregister har fødselsnummer til alle medlemmer av menigheten. Denne type informasjon (fødselsnummer, gaver og lignende) blir behandlet konfidensielt og gjøres kun kjent for de som har fullmakt til dette.

Ikke alle som gir en gave til Pinsemenigheten Betania ønsker skattefritak. Du velger derfor selv om gaven skal rapporteres til skattemyndighetene. I begynnelsen av året vil giveren få tilsendt en årsoppgave med oversikt over hvilke opplysninger som er sendt til skattedirektoratet.

Anonyme gaver eller kontantgaver gitt i kollekten vil ikke gi rett til skattefritak.

 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik