Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

KONGOMISJON - givertjenesten

Larvik den 15. april 2013

v/ Pinsemenigheten Betania
Pb 167, Sentrum
3251 LARVIK

 

Etter ønske fra både Petra Sveum og Eivind Kolstad, har Pinsemenigheten Betania, Larvik, overtatt regnskapet for Kongomisjon (v/ Petra Sveum), og hvor Eivind Kolstad var regnskapsfører. F.t. er undertegnede regnskapsfører.

 

Det viste seg at de kontoer som Petra hadde, etter hvert må slettes, så vi har opprettet en ny konto og adresse for Kongomisjon:

 

Kongo-Misjon
v/ Pinsemenigheten Betania
Postboks 167, Sentrum
3251 LARVIK

 

KONTO: 1503.35.36582

 

Denne kontoen erstatter kto 1204.65.16581 og 0520.46.97487. Regnskapet vil bli revidert av intern revisor.

 

Menigheten har en ordning, hvor de som ønsker det kan få innmeldt til Skattemyndigheten de gaver de gir opp til 12.000, og får da redusert års-skatten med opp til ca kr 3.300. Hvis du ønsker dette, må jeg pr brev / epost få ditt person-nummer. Se også her:

 

På Internett-adressen http://bela.no/kongo.html finner du en del informasjon om arbeidet i Kongo.

 

Selv om Petra er død, fortsetter arbeidet i Kongo. Behovene er like store. Derfor er vi SVÆRT takknemlig om du vil fortsette støtten til dette viktige arbeidet.

 

Vi er sikre på at Gud vil velsigne igjen!!


Med vennlig hilsen

Rudolf Leif Larsen 

 


 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik