Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

KONGO

 

 

Petra Sveum:

 

 

Jon Anders og Kristian Bregård

 

 

 INFO 2022

INFO 2021

Tusen takk for deres store kjærlighet til Guds arbeid i Kongo. Takk for at dere hjalp med min lønn og arbeid i hele 2021. Må Herren Gud fortsatt fylle dere med kraft,velsignelse og kjærlighet og til å kunne utføre Hans verk uten å gå trett. En dag skal man høste fruktene av arbeidet om man ikke faller fra. Mange takk til dere.

Vi fortsetter å tjene Herren i arbeidet med barna. La oss be for hverandre. Må Herren fortsatt styrke oss og gi oss en god slutt,så vi kan møtes i himmelen. Det vil bli en utrolig glede.

Matteus 18,14: Deres himmelske far vil ikke at en eneste av disse mine minste skal gå fortapt.

Salmene 78,3-8: Å lære opp et barn,er å forberede den kommende generasjon.

Hilsen fra Heri Bishikwabo


INFO 2020

"Søndagsskolearbeidet vårt har fokus på å ha seminarer, for å lære opp søndagsskolelærere, oppmuntre foreldre og menighetsledere. Undervisning fokuserer mye på kristen oppdragelse, spesielt for å se verdien av og plassen til barna i menigheten.

Heri Bishikwabo er koordinator for søndagsskolearbeidet i CELPA/Kongo.

I 2020 var vi lenge blokkert for å kunne reise langt og ha store samlinger., men noe er gjort:

Har reist til Tchulwe/Nindja. Hadde seminarer for eldstebrødre, menighetstjenere, sangere, bønneledere. Hver gruppe for seg. Hadde undervisning for barna i søndagsskolen. Tale til hele menigheten. Evangeliseringskampanje utendørs.

Har arbeidet i Mizeituni Mulengeza.

Hadde seminar for 30 søndagsskolelærere fra 4 utposter i Hosana Igoki.

Hadde en ukes seminar om Jesu fødsel i Mizeituni Carmel. Seminar for 8 søndagsskolelærere.

Hadde juleprogram for barna i Carmel Muhungu. Undervisning for barna og ungdom,tale for hele menigheten. Råd og undervisning for søndagsskolelærere.

Heri er fast lærer på bibelskolen på Bwindi. Underviser i alle klasser om Education chretienne. Underviser i etikk i 2.,3.og 4.klasse.

Søndagsskolekoordinasjonen er opptatt med:

  • barn i søndagsskolen
  • lærere i søndagsskolen
  • forskjellige grupper i menigheten
  • pastorene på Bwindi bibelskole

Målsetning:

  • å bli født på nytt
  • utdanne/lære opp for å kunne lære andre
  • å bli utrustet for å ta vare på menigheten og den kristne tro.
  • å føre mennesker som går på fortapelsens vei til tro på Kristus

Tusen takk for gaver fra Norge! Hilsen Heri Bishikwabo / Jon Anders Bregård


INFO 2019

Hjertelig takk for støtten dere har gitt og gavene dere har videreformidlet til Petra Sveums arbeid gjennom så mange år!

Petras gode venn Heri har gjennom alle disse årene gjort en stor innsats for å fremme søndagsskolearbeidet i menighetene her i Kongo. Han besøker menigheter og lærer opp søndagsskolelærerne deres.

Heri underviser også på pastorutdanninger for at nye pastorer skal forstå betydningen av barnearbeid og forstå hva som er godt barnearbeid.

Nå har Heri gått av med pensjon og takket være støtten fra dere fikk han utbetalt pensjonspakken som han har rett på. En ekstra takk for den trofastheten dere har utvist i å støtte arbeidet så lenge!

Søndagsskolearbeidet vil gå videre, så om noen ønsker å fortsette å støtte det, er det mulig.

Kongen skal svare dem: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» (Matt 25:40)

Ingrid Schärer Østhus, Misjonskontoret i Bukavu

INFO 2018

Innsamlingen til Kongo fortsetter, men mange givere faller fra av ulike grunner, og inntektene går ned. I september hadde menigheten besøk av misjonær Ingrid Schärer Østhus, som er vår kontakt i Kongo. Hun informerte litt om mulige endringer i den delen av arbeidet som Betania støtter. Dette avventes.

 

INFO 2017

Takk til Betania for støtten til Petra Sveums hjertesaker i Kongo. I 2017 har vi fortsatt å støtte arbeidet som Matabishi driver for ungdommer med funksjonshemninger. Der bor ungdommene sammen i et bofellesskap og de får hjelp til å gå på skole. De er glade i å synge og liker å besøke menigheter med sangopptredener. Petras hjelpekonto betaler fortsatt for Heri og driften av søndagsskolekontoret. Heri har seminarer for søndagsskolemedarbeidere, og lager et lite søndagsskoleblad som kommer ut hver måned. Han har et stort hjerte for barna. Ingrid Schärer Østhus

 

INFO 2016

Takk til alle giverne som via Betania, Larvik har støttet Petras arbeid. Slik hun selv skrev før hun døde, er det to virkegrener som prioriteres: søndagsskolearbeidet og handikapparbeidet. Heri som er søndagsskolekoordinator i CELPA forteller at fra de områdene rundt Bukavu hvor han har fått inn rapporter, meldes det om 39.493 søndagsskolebarn i over 400 søndagsskoleklasser. Heri underviser jevnlig om barnearbeid på bibelskolene og har også seminarer for søndagsskolelærere.  
Matabishi som driver et privat senter for handikappa barn forteller at 20 barn og ungdommer bor på senteret. 14 av disse går på skole, mens de andre får sykurs. To av skolebarna bestod statseksamen i sommer med svært gode resultater, og har nå begynt på ungdomsskolen.  
Søndagsskolearbeidet har mottatt fra Kongo-Misjon ca 45.000 NOK i løpet av 2016 og Matabishis senter for handikappa barn har mottatt ca 75.000 NOK.  
Beste hilsen for misjonskontoret i Bukavu, Ingrid Schärer Østhus.
 

INFO 2015

Petras hjertesak, søndagsskolen, drives fortsatt ved hjelp av midlene som kommer inn til Petras arbeid i Kongo. Heri koordinerer søndagsskolearbeidet i CELPA og underviser søndagsskolelærere. Han underviser også nye pastorer og evangelister om søndagsskolearbeid, noe som er svært viktig fordi forståelsen av søndagsskole- og barnearbeid kulturelt sett ikke er så stor. I løpet av 2015 underviste Heri i 15 menigheter og tre bibelskoler. Han lagde også en ny manuell med søndagsskoleopplegg for 7-10-åringer, og hver måned lager han søndagsskolebladet Barnas vitne.
En annen hjertesak for Petra var de som var handikappa på ulike måter, og arbeidet for handikappa barn og ungdommer har fortsatt gjennom hele 2015. Tretten barn og unge får hjelp til å gå på skolen, og tre ungdommer for opplæring i å sy. De får også hjelp til å reparere krykker og proteser og til å betale sykeregninger. Senteret der disse barna og ungdommene bor, får hver måned driftsstøtte og mat fra Petras arbeid via pastor Matabishi. Vår kontakt er misjonær Ingrid Schärer Østhus (bildet), og dette er hennes rapport.
 

INFO 2014

Kongo
Petras hjelpekonto har i 2014 hjulpet de handikappa ungdommene som bor i "Petra-huset", drevet av Petras venn Matabishi. Mange av dem har hatt polio, fordi vaksinasjonsprogrammene ikke har nådd landsbyene deres pga krig. De har krøpet på bakken, men har ved hjelp av operasjoner og protester og krykker blitt reist opp på beina. De som blir boende på Petra-huset kommer fra landsbyer der de ikke ville fått gått på skole. Nå i Petra-huset får de derimot gå på skole, og har håp for framtida. Hver måned støtter vi dette huset med 1000 USD til mat, skolepenger, sykeregninger og andre faste utgifter. Huset brant i høst, men de fleste ungdommene er nå innkvartert i to andre hus, og støtten fortsetter som normalt.

I tillegg har Petras hjelpekonto drevet søndagsskolearbeidet til Petras venn Heri. Han lærer opp søndagsskolelærere og har vært på mange forskjellige seminarer rundt omkring. Menighetene her har et svært rik barnearbeid, gjerne flere hundre barn på søndagsskolen per menighet. Heri organiserte også sommerferiebibelskole i sommer.
Misjonær Ingrid Schärer Østhus (bildet)
 

INFO 2013

Kongo / Sør-Sudan

Petra Sveum døde 21. februar 2013. Det resulterte i endel endringer. Menigheten har overtatt innsamlingen
(regnskapet) til arbeidet i Kongo. Formålet er det samme: støtte til bibelskole, Petrahuset for uføre barn og unge, samt noen andre tiltak.
Misjonær
Ingrid Schärer Østhus er vår kontakt i Kongo, og sammen med landutvalget for Kongo administrerer hun innsamlede midler, samt sørger for brev til giverne. Hun skriver: I 2013 har pengene fra Petras hjelpekasse først og fremst gått til å hjelpe uføre (både barn og voksne), og til søndagsskolearbeidet. I begynnelsen av året gikk det også noe til pastorseminar, evangelisering, skolepenger, takplater til kirker som hadde fått taket blåst av, og litt annen hjelp til evangelister. Men etter Petras hjemlov, har vi konsentrert oss om de to hjertesakene som hun selv hadde nevnt: nemlig arbeidet for uføre og for søndagsskolen.

Heri som er leder for søndagsskolearbeidet måtte legge en del reiser på vent til vi visste om vi fortsatt hadde penger, men noen reiser har det da blitt på ham, deriblant til Idjwi - den store øya midt i Kivu-sjøen der det bor mange pygmeer. Når det gjelder arbeid for handikappete, så støttes de handikappa ungdommene på Petra-huset med mat og annet til daglig drift hver måned, og det er også en del andre enkeltpersoner som får fast støtte. Om dette er noe som kan opprettholdes må vi vurdere fortløpende. I løpet av 2013 har vi brukt tilsammen USD 36.500,00 fra Petras hjelpekasse. Takk til alle som fortsetter i trofast givertjeneste!  

 

Kristian Bregår skriver: Menighetsarbeidet i det nord- østlige Ituri-distriktet i Kongo drives jevnt og trutt videre. Det har vært startet 3 nye utposter i 2013. Det totale antallet menigheter er nå oppe i 5 større menighetssenter og 5 utposter.
Byggingen av barneskolen for 600 barn og ungdom i det krigsherjede Mahagi er ferdigstilt og vil gi den oppvoksende generasjon i dette området mulighet til å skape seg en bedre framtid med utdanning og Jesus som et fundament i livet.

Christina Bregård vil være misjonær i Ituri i 2014. Misjonsarbeidet som drives fra Ituri-menighetene i Sør-Sudan går også videre med uforminsket styrke. Det har vært et satsingsområde i 2013 å utdanne arabisktalende lokale ledere i menigheten. Dette begynner å bære frukter, spesielt i hovedstaden Juba hvor menigheten er mer stabil og sterkere enn tidligere. Mange av de kristne har må ttet flykte på grunn av de voldsomme krigshandlingene som brøt ut før jul. Rapportene fra menighetene i Juba, Yei og Kaya sier likevel at alle våre kristne så langt har blitt bevart. Fokuset for 2014 vil være å starte med bygging av kirke i Juba og kjøpe tomt til menigheten i Yei.

 

INFO 2012:

Menighetens støtte til bibelskoler i Kongo, blir formidlet gjennom Petra Sveum. Hun var menighetens misjonær i over 50 år og har hjertet sitt fortsatt i Kongo. Det er mange bibelskoler både 6, 4, og 2 årige. Mangelen på lærerbøker er stor også blandt de som underviser. Det 6. året er de ute i praksis i forskellige menigheter. Petra poengterer at bibelskolene er veldig viktig.

I Petrahuset for uføre barn og unge har de det bra. De får hjelp og de går på skole. En av guttene ble beste elev i hele distriktet. En annen jente på 8 år, kommer langt inne fra bursen, men hun ville ikke hjem, for der var det ingen som brydde seg om henne.

Kristian Bregård forteller: Arbeidet i Ituridistriktet i Kongo er preget av at dette er en ny misjonsmark. Kirkene er nye, og både byggeaktiviteten og oppstarten av nye utposter er stor. Per i dag er det 5 kirkesenter og 4 utposter her. Det største enkeltprosjektet har vært å bygge en barneskole for 570 barn i den krigsherjede byen Mahagi. Dette er et praktbygg og skolen har fokus på at den skal være evangeliserende gjennom ukentlig bønn og andakt.

Det har også blitt bygget 2 brønner som gir rent vann til ca 200 kongolesere. Til tross for at kirkene i Ituri er i oppstartsfasen, har de også et misjonsengasjement i Sør-Sudan. Det har blitt utdannet 2 kull med totalt 19 elever i misjonsteologi. Disse har startet menigheter i hovedstaden Juba samt byene Yei og Kaya. Arbeidet i dette landet er svært viktig. Befolkningen er preget etter at 3 generasjoner har vokst opp med krig. Flerkoneri, heksekunst og vold mot kvinner preger hverdagen. Det er derfor stort å oppleve at mange mennesker blir satt fri når de tar i mot Jesus.

INFO 2011:

Menighetens støtte til Kongo formidles via Søster-misjonen i Stavern v / Eivind Kolstad. Petra Sveum forteller at denne støtten går til flere prosjekter:

«Petra-huset» er et hus for uføre unge. De får hjelp til å skaffe seg proteser eller krykker.

Feriebibelskolen i Mbagira (utkanten av Bukavo) samler omkring 250 300 unge til Bibel-leir.


Det er mange bibelskoler i Kongo, og Petra formidler støtte til noen av disse. Enkelte av skolene er 6-årige. I det 6. året er elevene i praksis i menighetene rundt omkring, noe som har vist seg svært viktig for å stadfeste kall.

Noen lærere på bibelskolen får støtte til å besøke menigheter med problemer. Ofte er det vranglære, overtro og andre ting som må ryddes opp i. De gjør en viktig jobb!

Gatebarna i Kinchasa får også støtte.

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik