Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 Menighetens bank-konto for DRIFT (Hovedkassen) bank konto

 

Pinsemenigheten Betania

Boks 167

 

3251 LARVIK

 

DRIFT: Konto: 2440. 07.75636

 Vipps DRIFT: 12817 (Møte i Betania)

 

Vipps Barne og ungdomsarbeid: 12818

Barne og ungdomsarbeid: Konto: 2510.20.49317

 

Konto for HUSSTYRET / rengjøring av lokalet: 1506.20.91123

 

 

 

 

Midlene går til drift av menighetslokalet, pastors lønn, barnearbeid, ungdomsarbeid osv.

Du finner fullstendig rapport i menighetens årsmeldinger.

 

Alle regnskap blir revidert av intern og ekstern revisor.

 

 

Paulus’ andre brev til korinterne, Kapittel 9. 7 sier:

Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.

 

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt”

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik