Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 Menighetens bank-konto for MENIGHET(Hovedkassen)

 

Pinsemenigheten Betania

Boks 167

3251 LARVIK

 

Vipps MENIGHET: 12817 (Møte i Betania)
Menighet konto: 3000.60.43662

 

 

Vipps Barne og Ungdomsarbeid: 12818

Barne og Ungdomsarbeid: Konto: 3000.60.53293

 

 

 

Midlene går til misjon, drift av menighetslokalet, pastors lønn, barnearbeid, ungdomsarbeid, rengjøring, vedlikehold osv.   Du finner fullstendig rapport i menighetens årsmeldinger.

 

Alle regnskap blir revidert av intern og ekstern revisor.

 

 

"Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt”

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2023 Pinsemenigheten Betania, Larvik