Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 Menighetens bank-konto for MISJON bank konto

 

Pinsemenigheten Betanias Ytremisjon

Boks 167

3251 LARVIK


Vipps: 13712 (Betania Misjon) 

Konto: 3000.60.43662

 

 

 

Bibelen sier om misjon:

Men hvordan kan de kalle på en de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? 15 Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bærer fram godt budskap! RMR 10,14 - 15

 

 

  Betania er engasjert følgende steder:

   Kongo gjennom Ingrid Schärer Østhus

   Brasil

   Paraguay

   Bulgaria

   Ukraina gjennom Hasseløy

   Israel via Norske Pinsevenners arbeid i Israel - NPAI

   Støtter Pinsemisjonen

    

   Se mer informasjon HER!

   

    Be for misjonærene og arbeidet de står i!


 

 

"Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt”

 

 

Du kan lese her om skattefritak

 

SLIK setter du opp et testamente

 

 

 

Copyright ® 2023 Pinsemenigheten Betania, Larvik